Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów - warsztaty

ONLINE
13 grudnia 2021, poniedziałek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in. kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP.

W celu prawidłowego wprowadzenia na rynek chemikaliów, należy je we właściwy sposób zaklasyfikować, a następnie oznakować, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP. Umiejętność klasyfikacji i oznakowania chemikaliów jest wymagana dla osób, które zajmują się tworzeniem kart charakterystyki.

Cele szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom, w jaki sposób prawidłowo klasyfikować i oznakowywać produkty chemiczne, korzystając z przepisów rozporządzenia CLP.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy na temat kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz zasad dotyczących oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP,
 • zdobycie umiejętności prawidłowej klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych,
 • ćwiczenia i warsztaty z zakresu prawidłowej klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości, możliwość omówienia własnych przykładów.

Adresaci szkolenia:

Producenci, importerzy, dalsi użytkownicy, wyłączni przedstawiciele i inne zainteresowane strony wprowadzające do obrotu i stosujące chemikalia.

Metody szkoleniowe:

Wykład, ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:
   
  • ważne definicje,
  • wartości graniczne,
  • stężenia ogólne,
  • specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M,
  • wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania – w jaki sposób używać,
  • zmiany ATP – jak stosować,
  • identyfikacja i analiza informacji dostępnych dla substancji i mieszanin,
  • omówienie kryteriów klasyfikacji dla substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia, zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla środowiska.
    
 2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych - zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP:
   
  • wymiary i wygląd etykiety, 
  • informacje wymagane na etykiecie ostrzegawcze,
  • wielkość piktogramu,
  • pierwszeństwo piktogramów,
  • zapis w karcie charakterystyki,
  • język i ułożenie informacji na etykiecie,
  • informacje uzupełniające na etykiecie,
  • odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków,
  • kod UFI – w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie/opakowaniu, częste błędy – jak ich uniknąć.

3. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w opraciu przepisy podane w rozporządzeniu CLP.

Wykładowca

Dr inżynier, Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
13 grudnia 2021, poniedziałek, godz. 10.00-16.00