Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych.

Warszawa
13 lutego 2020 r., czwartek, godz. 9.30-16.30
Poznań
06 marca 2020 r., piątek, godz. 9.30-16.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W 2019 r. weszły kolejno w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, a ponadto w znacznym stopniu zmieniono ustawę o kosztach sądowych i gruntownie znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego rozdzielając wejście w życie nowych przepisów na trzy różne terminy 21.08.2019 r., 07.11.2019 r. oraz 07.02.2020 r.

Proponujemy Państwu 1-dniowe szkolenie, na którym w skondensowany sposób przedstawimy praktyczne skutki funkcjonowania nowych unormowań, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołały już one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania nowych przepisów należą:

 • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu,
 • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa,
 • stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych,
 • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty,
 • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postepowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych o wtórnych oraz oczywistej niecelowości, niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy, w jaki sposób powyższa nowelizacja wpłynie na prowadzone postępowania procesowe i egzekucyjne. Zakres zmian jest bardzo szeroki, dlatego skoncentrujemy się na wybranych, najważniejszych kwestiach. Szkolenie może być potraktowane jako uzupełnienie wiedzy dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu 2-dniowym "Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze” i pragną zweryfikować nabytą dotąd wiedzę oraz własne doświadczenia z rosnącą liczbą praktycznych przypadków stosowania nowych przepisów odnotowanych przez trenera.

Metody szkoleniowe: wykład, odpowiedzi na pytania, omawianie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Zakres zmian wynikających z nowelizacji jest bardzo szeroki. Dla usprawnienia szkolenia prosimy, by uczestnicy zgłaszali konkretne wątpliwości na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, tak aby mogły się one stać elementem przewidzianej w pkt. VI dyskusji.

Program

 1. NOWY MODEL BADANIA PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ:
   
  1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
  2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym.
  3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.
  4. Przedawnienie roszczeń objętych "starymi", kilkukrotnie użytymi tytułami wykonawczymi.
  5. Przerywanie biegu przedawnienia – uznanie długu, skierowanie sprawy do sądu, wniosek o klauzulę wykonalności, kierowanie sprawy do komornika, ugody w warunkach przed i w toku postępowania egzekucyjnego.
    
 2. DORĘCZENIA WEDŁUG NOWELIZACJI. DORĘCZENIA KOMORNICZE.
   
  1. Znaczenie przywrócenia zasady badania swojej właściwości z urzędu przez sąd. "Żądanie" jej zbadania wyrażone w pozwie i cel tego działania.
  2. Doręczenie pozwu / pierwszego pisma procesowego:
   1. nowy art. 139(1) KPC
   2. doręczenie przez komornika sądowego, jego skutki i koszty, potwierdzanie tego faktu,
   3. alternatywa dla doręczenia przez komornika – wskazanie aktualnego adresu albo dowód, że wskazany adres jest adresem, pod którym pozwany przebywa (Facebook, Instagram, media społecznościowe),
   4. inne sposoby zapobiegające uruchomieniu doręczenia komorniczego,
   5. przyśpieszenie umorzenia postępowania w razie zawieszenia na skutek braku adresu,
   6. zakres stosowania przepisów o doręczeniach w postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniach związanych (skargi na czynności komornika, wyjawienie majątku).
  3. Doręczanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
  4. Doręczenie podmiotom rejestrowanym w KRS i CEIDG.
  5. Warunki ustanowienia kuratora dla osoby, której pobytu nie sposób ustalić.Doręczanie podmiotom rejestrowanym w KRS i CEIDG.
    
 3. ZMIANY PRZEPISÓW O ZWROCIE KOSZTÓW PROCESU. RODZAJE NALEŻNYCH ODSETEK. ROZLICZANIE WŁASNYCH PEŁNOMOCNIKÓW.
   
 4. NOWE OPŁATY SĄDOWE - WYMAGANIA FISKALNE W ZAKRESIE POZWÓW I PISM W POSTĘPOWANIU.
   
  1. Zmiana stawek opłat od pozwów.
  2. Opłata od wniosku za sporządzenie uzasadnienia orzeczenia. Brak obowiązku zwrotu nadwyżki.
  3. Zmiana stawek opłat kancelaryjnych.
  4. Opłaty nie podlegające zwrotowi:
   1. ¾ opłaty po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
   2. niższe niż koszty zwrotu.
  5. Rezygnacja z opłaty za wydanie "pierwotnego” tytułu wykonawczego.
  6. Wydatki obciążające strony (doręczenia komornicze, doręczenia zagraniczne wraz z tłumaczeniami).
  7. Ustawowe zwolnienia od kosztów sądowych Skarbu Państwa i innych podmiotów oraz jego skutki w sferze postępowania egzekucyjnego.
    
 5. WYBRANE ZAGADNIENIA KOSZTÓW KOMORNICZYCH:
   
  1. Zasady ponoszenia opłat przez wierzyciela, w tym zwolnionego od kosztów sądowych.
  2. Opłaty w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz zgonu dłużnika.
  3. Wydatki w toku egzekucji.
  4. Wykorzystanie wniosków o obniżenie opłaty przez wierzycieli.
    
 6. DYSKUSJA WOKÓŁ PROBLEMÓW SYGNALIZOWANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Wrocław i Poznań - hotele w centrum miasta.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
13 lutego 2020 r., czwartek, godz. 9.30-16.30
Poznań
06 marca 2020 r., piątek, godz. 9.30-16.30