Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy: kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania, różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą, metodyka określania wskaźników wydajności infrastruktury, postępowanie w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej, monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Obowiązek stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania wynika z przepisów o pomocy publicznej i odnosi się do tych projektów, w których zakłada się, że infrastruktura będąca przedmiotem dofinansowania będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i do działalności niestanowiącej działalności gospodarczej.

Beneficjent jest zobowiązany do stałego monitorowania poziomu wykorzystania infrastruktury do celów gospodarczych i niegospodarczych oraz składania sprawozdań. Okres monitorowania jest równy okresowi amortyzacji infrastruktury. Jeżeli przekroczony zostanie zadeklarowany w umowie poziom działalności gospodarczej, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu części dofinansowania.

W niektórych przypadkach, z uwagi na długi okres amortyzacji infrastruktury będącej przedmiotem współfinansowania, nakłada to na beneficjentów nawet kilkudziesięcioletni okres zobowiązania do pokrycia kosztów utrzymania i użytkowania infrastruktury w części gospodarczej (nie tylko koszty standardowego użytkowania, ale też koszty wynagrodzenia personelu), ze środków pochodzących z działalności gospodarczej, której udział jest trudny do realistycznego określenia w długiej perspektywie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie przypadków, w których mechanizm monitorowania oraz wycofania powinien być stosowany, wraz ze wskazaniem zasad go regulujących. Wskazane zostaną także plany Komisji Europejskiej, które zmierzają do uniezależnienia okresu monitorowania od czasu amortyzacji.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić, kiedy oraz w jaki sposób należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania,
 • jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą,
 • dotyczące metodyki określania wskaźników wydajności infrastruktury,
 • związane z postępowaniem w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej,
 • monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy szkół wyższych: uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie ekonomiczne, uczelnie pedagogiczne, uniwersytety medyczne, uczelnie morskie, akademie wychowania fizycznego; pracownicy Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Programami Operacyjnymi.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusja, warsztat.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Pomoc publiczna na etapie oceny oraz realizacji projektu.
   
 2. Działalność gospodarcza a pomocnicza działalność gospodarcza – obszary w których podział ma zastosowanie.
   
 3. Pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu) – podstawy prawne, orzeczenia sądów.
   
 4. Działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
   
 5. Działalność w ramach systemu solidarności społecznej – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
   
 6. Przykłady innych obszarów, w których można stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania.
   
 7. Przykłady konstrukcji wskaźnika monitorowania: kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe: praktyczne przykłady oraz plusy i minusy alternatywnych rozwiązań. Możliwość zmiany wskaźnika monitorowania.
   
 8. Okres monitorowania, a okres amortyzacji.
   
 9. Monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania - obowiązki beneficjentów dofinansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem gospodarczego wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków publicznych.
   
 10. Mechanizm wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi przez beneficjenta.
   
 11. Legalizacja pomocy publicznej – w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie w stosunku do niegospodarczej ponad proporcję określoną w umowie.
   
 12. Poszczególne składniki infrastruktury wykorzystywane do działalności gospodarczej w różnym zakresie i na tej podstawie objęte są różnymi poziomami dofinansowania – wyjaśnienie sytuacji.
   
 13. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez Uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.