alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami

Na szkoleniu omawiamy: kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania, różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą, metodyka określania wskaźników wydajności infrastruktury, postępowanie w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej, monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.

Opis szkolenia

Obowiązek stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania wynika z przepisów o pomocy publicznej i odnosi się do tych projektów, w których zakłada się, że infrastruktura będąca przedmiotem dofinansowania będzie wykorzystywana zarówno do działalności gospodarczej, jak i do działalności niestanowiącej działalności gospodarczej.

Beneficjent jest zobowiązany do stałego monitorowania poziomu wykorzystania infrastruktury do celów gospodarczych i niegospodarczych i składania sprawozdań. Okres monitorowania jest równy okresowi amortyzacji infrastruktury. Jeżeli przekroczony zostanie zadeklarowany w umowie poziom działalności gospodarczej, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu części dofinansowania.

W niektórych przypadkach, z uwagi na długi okres amortyzacji infrastruktury będącej przedmiotem współfinansowania, nakłada to na beneficjentów nawet kilkudziesięcioletni okres zobowiązania do pokrycia kosztów utrzymania i użytkowania infrastruktury w części gospodarczej (nie tylko koszty standardowego użytkowania, ale też koszty wynagrodzenia personelu), ze środków pochodzących z działalności gospodarczej, której udział jest trudny do realistycznego określenia w długiej perspektywie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie przypadków, w których mechanizm monitorowania oraz wycofania powinien być stosowany, wraz ze wskazaniem zasad go regulujących. Wskazane zostaną także plany Komisji Europejskiej, które zmierzają do uniezależnienia okresu monitorowania od czasu amortyzacji.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia będą w stanie określić kiedy oraz w jaki sposób należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy należy stosować mechanizm monitorowania oraz wycofania,
 • jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą oraz niegospodarczą,
 • dotyczące metodyki określania wskaźników wydajności infrastruktury,
 • związane z postępowaniem w przypadku przekroczenia wskaźnika pomocniczej działalności gospodarczej,
 • monitorowania projektów, które były realizowane w perspektywie 2007-2013.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy szkół wyższych: uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie rolnicze, uczelnie ekonomiczne, uczelnie pedagogiczne, uniwersytety medyczne, uczelnie morskie, akademie wychowania fizycznego; pracownicy Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Programami Operacyjnymi.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusja, warsztat.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Rozdział pomiędzy działalnością gospodarczą i niegospodarczą (zakaz subsydiowania skrośnego).
   
 2. Pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu).
   
 3. Monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania - obowiązki beneficjentów dofinansowania ze środków publicznych, z uwzględnieniem gospodarczego wykorzystania infrastruktury sfinansowanej ze środków publicznych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.
   
 4. Zmiany planowane przez Komisję Europejską w perspektywie 2021-2027, w szczególności w kontekście infrastruktury badawczej.
   
 5. Działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
   
 6. Działalność w ramach systemu solidarności społecznej – czy zaliczamy ją do działalności gospodarczej czy niegospodarczej?
   
 7. Mechanizm monitorowania i wycofania - wprowadzenie do praktycznego zastosowania.
   
 8. Jak włączyć do procesu monitorowania wsparcie publiczne otrzymane przez beneficjenta na finansowanie infrastruktury ze źródeł innych niż EFRR.
   
 9. Okres monitorowania, a okres amortyzacji.
   
 10. Wskaźniki monitorowania infrastruktury, a jej specyfika (rodzaje, dobór i sposób monitorowania). Możliwość zmiany wskaźnika monitorowania.
   
 11. Mechanizm wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi przez beneficjenta.
   
 12. Legalizacja pomocy publicznej – w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie w stosunku do niegospodarczej ponad proporcję określoną w umowie.
   
 13. Sposoby monitorowania infrastruktury, która zaplanowana była tylko do wykorzystania gospodarczego (100%), a jest wykorzystywane pozagospodarczo.
   
 14. Wykorzystanie wyłącznie pozagospodarcze dla infrastruktury objętej monitorowaniem, dla których zaplanowano również wykorzystanie gospodarcze.
   
 15. Poszczególne składniki infrastruktury wykorzystywane są do działalności gospodarczej w różnym zakresie i na tej podstawie objęte są różnymi poziomami dofinansowania, przedmiotem monitorowania powinien być indywidualnie każdy ze składników tej infrastruktury – wyjaśnienie sytuacji.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.