Zamówienia publiczne dla Wykonawców - nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Warszawa / lub ONLINE
21 stycznia 2022 r, piątek (godz. 09.00 - 16.00)
Warszawa / lub ONLINE
24 lutego 2022 r, czwartek (godz. 09.00 - 16.00)
Warszawa / lub ONLINE
13 maja 2022 r, piątek (godz. 09.00 - 16.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy kluczowe zagadnienia związane z procesem ubiegania się o zamówienie, tj. wskażemy tryby podstawowe stosowane przez zamawiających, omówimy kryteria kwalifikacji, omówimy środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe, a także zasady dotyczące składania i otwarcia ofert, przesłanki odrzucenia ofert, unieważnienie postępowania.

Cele szkolenia:

 • Wprowadzenie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w rozwiązania prawne nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowanie się do praktycznego stosowania nowych przepisów, by zapewnić sprawność i płynność w działaniu firmy w obszarze związanym z uzyskiwaniem zamówień

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zapoznanie się z zasadami ubiegania się o zamówienia zgodnie z nowymi przepisami,
 • rozwinięcie umiejętności korzystania ze środków ochrony prawnej jak odwołania czy skargi do sądów,
 • podniesienie kompetencji pracowników i przygotowanie się do działania w oparciu o nowe przepisy,
 • zwiększenie szans na uzyskanie zamówienia w reżimie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, prezentacja, case study, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.:
   
  • progi kwotowe,
  • systematyka nowej ustawy Pzp.
    
 2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp:
   
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • udostępnienie zasobów,
  • podmiotowe środki dowodowe,
  • przedmiotowe środki dowodowe.
    
 3. Proces ubiegania się o zamówienie według nowych zasad - od złożenia oferty do rozstrzygnięcia:
   
  • składanie ofert,
  • otwarcie ofert,
  • ocena ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • unieważnienie postępowania.
    
 4. Tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych:
   
  • przetarg nieograniczony  - omówienie zmian,
  • przetarg ograniczony - omówienie zmian.
    
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
   
  • tryb podstawowy - omówienie nowego trybu,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
    
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp:
   
  • obowiązkowe elementy umowy wprowadzone ustawą,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiana treści umowy,
  • podwykonawstwo.
    
 7. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
   
  • odwołanie do KIO,
  • skarga do sądu,
  • pozasądowe formy rozwiązywania sporów.
    
 8. Dyskusja, case study, odpowiedzi na pytania.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 690 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
21 stycznia 2022 r, piątek (godz. 09.00 - 16.00)
Warszawa / lub ONLINE
24 lutego 2022 r, czwartek (godz. 09.00 - 16.00)
Warszawa / lub ONLINE
13 maja 2022 r, piątek (godz. 09.00 - 16.00)