alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Na szkoleniu omówimy m.in.: zasady postępowania administracyjnego, podmioty i sposoby reprezentacji, doręczenia w postępowaniu administracyjnym, bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie, postępowanie administracyjne przed organem I instancji, mediacja w postępowaniu administracyjnym, postępowanie odwoławcze, postępowanie o charakterze uproszczonym, zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych, postępowania w trybach nadzwyczajnych.

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.

W ramach szkolenia przeprowadzimy studium przypadku z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie będzie oparte o najnowsze zmiany przepisów – zwłaszcza o doręczenia elektroniczne.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy nabędą kompetencje pozwalające im prawidłowo wszcząć, prowadzić i zakończyć postępowanie administracyjne,
 • szkolenie pozwoli zminimalizować ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przez organ wyższego stopnia w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania,
 • wskażemy na najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych,
 • uczestnicy poznają zbiór dobrych praktyk w zakresie KPA oraz otrzymają gotowe rozwiązania najczęściej występujących problemów w procedurze administracyjnej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. do pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży. Zapraszamy także adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkie inne osoby zainteresowane zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o prezentację, case study, burza mózgów, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
   
 2. Strona postępowania administracyjnego.
   
 3. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu
   
 4. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu
   
 5. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika / organu
   
 6. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym
   
 7. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania
   
 8. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
   
 9. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
   
 10. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
   
 11. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
   
 12. Obliczanie terminów
   
 13. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
   
 14. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia
   
 15. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
   
 16. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
   
 17. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
   
 18. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
   
 19. Adresy doręczenia

Dzień II

 1. Wezwania
   
 2. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
   
 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne
   
 4. Mediacja – czy zawsze stosowana?
   
 5. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
   
 6. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
   
 7. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki
   
 8. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne
   
 9. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
   
 10. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
   
 11. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
   
 12. Decyzje organu odwoławczego
   
 13. Związanie organu decyzją administracyjną
   
 14. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana / uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji
   
 15. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
   
 16. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.