Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.

Warszawa
21-22 maja 2020 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od 01.01.2016 roku obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto w dniu 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802) Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności), która wejdzie w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów, które zaczną obowiązywać w 2020 r.

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
 • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.

Program

 1. Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.
   
  1. Założenia i cele wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
    
  2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
    
  4. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
    
  5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
    
  6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
    
  7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
    
  8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
    
  9. Spis wierzytelności:
    
   1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
   3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
   4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   5. spis wierzytelności spornych,
   6. wstępny spis wierzytelności.
     
 2. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.
   
  1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
    
  2. Propozycje układowe.
    
  3. Zgromadzenie wierzycieli.
    
  4. Głosowanie nad układem.
    
  5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
    
  6. Skutki układu.
    
  7. Zmiana układu.
    
  8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
    
  9. Układ częściowy.
    
 3. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
   
  1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
    
  2. Przyspieszone postępowanie układowe.
    
  3. Postępowanie układowe.
    
  4. Postępowanie sanacyjne.
    
 4. Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
   
 5. Nowe prawo upadłościowe. Skutki nowelizacji prawa upadłościowego. Omówienie najważniejszych zmian i ich wpływu na sytuację upadłego oraz wierzycieli.
   
  1. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
    
  3. Przygotowana likwidacja.
    
  4. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
    
  5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
    
  6. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
    
   1. terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
   2. zaskarżanie listy wierzytelności.
     
  7. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
    
   1. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
   2. kategorie zaspokojenia – zmiany,
   3. oddzielny plan podziału.
     
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
21-22 maja 2020 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)