Zwiń

Fundusze europejskie

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia fundusze europejskie 2024". Szkolenia z funduszy europejskich w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne przepisy i zasady związane z projektami w nowej...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia fundusze europejskie 2024".

Szkolenia z funduszy europejskich w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne przepisy i zasady związane z projektami w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Trenerzy to eksperci-praktycy, którzy przekazują wiedzę w przystępny, atrakcyjny sposób.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zapraszamy na szkolenia z funduszy unijnych.Szkolenia z funduszy europejskich realizujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia online z funduszy europejskich. Są bezpieczne i wygodne, a uczestnicy zyskują takie same korzyści, jak uczestnicy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty, a także w czasie rzeczywistym zadają pytania trenerowi i wyjaśniają wątpliwości. Niektóre szkolenia z projektów unijnych odbywają się w formule hybrydowej - część uczestników jest na sali szkoleniowej, pozostali łączą się przez Internet.

Stacjonarne szkolenia i kursy otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin i każde inne miejsce dogodne dla klienta. Szkolenia zamknięte także odbywają się w formule online.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Tematyka szkoleń z funduszy europejskich obejmuje:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych krok po kroku,
 • nową perspektywę finansową 2021-2027,
 • nowa ustawa wdrożeniowa,
 • trwałość projektów,
 • dochodowość projektów,
 • projekty partnerskie,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom w projektach,
 • szkolenia z rozliczania projektów w systemie sl2014,
 • księgowość projektów,
 • zamykanie projektów unijnych,
 • szkolenie z zasady konkurencyjności,
 • szkolenia na temat zmian w kwalifikowalności wydatków,
 • szkolenia dla beneficjentów, pracowników administracji, instytucji pośredniczących,
 • szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania,
 • rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych,
 • program FENG 2021-2027,
 • program FEnIKS 2021-2027,
 • program FERS 2021-2027,
 • Pomoc Techniczna 2021-2027,
 • system CST2021,
 • aplikacja SL2021,
 • aplikacja WOD2021,
 • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

DLA KOGO SZKOLENIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Na szkoleniach kompleksowo omawiamy tematykę projektów unijnych.Szkolenia na temat prowadzenia i rozliczania projektów unijnych skierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. W bazie szkoleń znajdują się tematy dla początkujących (np. Projekty unijne dla początkujących), a także dla osób zaawansowanych i specjalistów. Adresatami szkoleń są:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. rozliczeń i inni pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie projektów UE,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • pracownicy oceniający projekty w instytucjach pośredniczących i zarządzających,
 • kadra kierownicza projektów,
 • osoby, które interesuje pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • specjaliści w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • audytorzy i kontrolerzy projektów UE,
 • kadra zarządzająca i administracyjna beneficjentów projektów unijnych.

KATALOG "SZKOLENIA FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2024"

Prowadzimy szkolenie kompleksowo omawiające zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021–2027. Na szkoleniu podpowiadamy:

 • Gdzie szukać dofinansowania?
 • Ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić?
 • Jak sprawić, aby wymagany wkład własny nie obciążał istotnie budżetu Beneficjenta?
 • Jakie są różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy, jakie są ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów?
 • Jak będzie wyglądał nowy system instytucjonalny, a jak system wyboru projektów?
 • Jakie będą główne zasady kwalifikowalności kosztów?

Także szkolenie Projekty unijne dla początkujących uwzględnia nową perspektywę 2021-2027 i przygotowuje uczestników do pracy z funduszami unijnymi.

Na szkoleniach omawiamy zagadnienia związane z instrumentami finansowymi w perspektywie UE 2021-2027. Udział w szkoleniu umożliwia zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenia z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w zakresie księgowości w projektach unijnych uczą, jak prowadzić ewidencję księgową projektów unijnych.

Szkolenia z zasady konkurencyjności odpowiadają na pytania:

 • co oznacza zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych?
 • jak stosować zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych?
 • jak prawidłowo udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?

Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień w projektach unijnych.

Na szkoleniach omawiamy także kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych oraz zmiany w kwalifikowalności wydatków. Odpowiadamy na pytania:

 • jak stosować zasady kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?
 • jakie jest znaczenie zasady kwalifikowalności wydatków przy udzielaniu zamówień w projektach i rozliczaniu wydatków w projektach?

Na szkoleniach mówimy o zamykaniu projektów unijnych i zachowaniu trwałości projektów unijnych. Omawiamy zasady kontroli projektu po okresie trwałości i informujemy, jak przygotować się do kontroli projektu. Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów,
 • osób weryfikujących wnioski o płatność,
 • osób realizujących projekty lub zarządzających projektami (w tym koordynatorów projektów).

Ważnym tematem jest umiejętne zarządzanie projektem unijnym. Jest to szkolenie skierowane do specjalistów ds. projektów unijnych. Omawiamy na nim zasady zarządzania projektami unijnymi. Prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych zgodnie z przepisami jest kluczowe przy rozliczaniu wydatków i zachowaniu trwałości projektu. Ma także ogromne znaczenie podczas kontroli projektu.

Prowadzimy także szkolenie na temat zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w ramach projektu unijnego. Przy każdym projekcie w ramach programów operacyjnych zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu. Powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące zabezpieczenia zobowiązań w umowie o dofinansowanie. Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • beneficjentów ubiegających się o te środki.

Szkolenia z nowej perspektywy finansowej polecamy dla wszystkich pracowników pracujących z funduszami UE.Na szkoleniach omawiamy temat rozliczania projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027. Szkolenie to kierujemy zarówno do pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów. Na szkoleniu wskażemy, w jaki sposób umiejętnie i prawidłowo rozliczać środki publiczne i wydatki, aby uniknąć błędów, a co za tym idzie konieczności zwrotu środków z dotacji. Jest to szkolenie w formie warsztatów praktycznych, które pomoże zachować efektywność kosztową projektu finansowanego ze środków publicznych i przejrzystą gospodarkę finansową projektu unijnego.

Realizujemy szkolenie, które omawia nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych. Szkolenia te pokazują uczestnikom, jak zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w projektach unijnych. Kwestia przeciwdziałania nadużyciom w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest kluczowa przy prawidłowym prowadzeniu i zarządzaniu projektami unijnymi.

Proponujemy także szkolenia omawiające realizację oraz rozliczanie projektów unijnych w ramach poszczególnych projektów w nowej perspektywie (program FENG 2021-2027, program FEnIKS 2021-2027, program FERS 2021-2027).

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Fundusze europejskie 21
Zapraszamy na szkolenie z instrumentów finansowych.
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2021-2027
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2021-2027
27-28.06.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 27-28.06.2024 Termin potwierdzony, zapraszamy do zapisów 07-08.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Program FEnIKS 2021-2027. Szkolenie z realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków...
Program FEnIKS 2021-2027. Szkolenie z realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
01-02.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 01-02.07.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 09-10.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – pozyskiwanie środków z KPO, realizacja i rozliczanie...
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – pozyskiwanie środków z KPO, realizacja i rozliczanie projektów
21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 21-22.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie Zasada konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
22-23.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 22-23.08.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 03-04.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021
Rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021
12-13.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 12-13.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 14-15.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie: Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych.
Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
16-17.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 16-17.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 18-19.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z kwalifikowalności wydatków.
Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zmiany w zasadach kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zmiany w zasadach kwalifikowalności
24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 24-25.09.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 26-27.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów dostępnych jest więcej terminów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo) ONLINE (hybrydowo)
Nowy temat
Aplikacja e-Kontrole w Systemie CST 2021. Unijne i krajowe przepisy regulujące proces kontroli u beneficjentów....
Aplikacja e-Kontrole w Systemie CST 2021. Unijne i krajowe przepisy regulujące proces kontroli u beneficjentów. Szkolenie dla osób kontrolujących
10.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 10.10.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
05-06.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 05-06.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z rozliczania wynagrodzeń i podróży w projektach unijnych.
Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027
Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych w perspektywie 2021-2027
06-07.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów 06-07.11.2024 W trakcie rekrutacji, zapraszamy do zapisów
ONLINE (hybrydowo) Warszawa (hybrydowo)
Zapraszamy na szkolenie z kontroli projektu unijnego.
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów
Szkolenie realizowane na zamówienie
Szkolenia otwarte
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na szkolenie z Pomocy Technicznej 2021-2027.
Kwalifikowalność wydatków w ramach Pomocy Technicznej 2021-2027
Kwalifikowalność wydatków w ramach Pomocy Technicznej 2021-2027
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na szkolenie z zamykania projektów unijnych.
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania...
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania 2014-2020
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zapraszamy na szkolenie z trwałości projektów.
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE w „starej” perspektywie 2014-2020
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE w „starej” perspektywie 2014-2020
Wkrótce nowy termin szkolenia
Nowy temat
Aplikacja WOD2021 – jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Warsztaty przy komputerach
Aplikacja WOD2021 – jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Warsztaty przy komputerach
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zapraszamy na szkolenie z Programu FENG 2021-2027.
Program FENG 2021-2027. Szkolenie z realizacji i rozliczania projektów B+R współfinansowanych ze...
Program FENG 2021-2027. Szkolenie z realizacji i rozliczania projektów B+R współfinansowanych ze środków UE
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zapraszamy na szkolenie z Przeciwdziałania nadużyciom w projektach unijnych.
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zapraszamy na szkolenie z programu FERS 2021-2027.
Program FERS 2021-2027. Szkolenie z przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich...
Program FERS 2021-2027. Szkolenie z przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego – od pomysłu do realizacji
Szkolenie realizowane na zamówienie
Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektem unijnym.
Zarządzanie projektem unijnym w perspektywie finansowej 2021-2027: jak prawidłowo krok po kroku realizować projekty...
Zarządzanie projektem unijnym w perspektywie finansowej 2021-2027: jak prawidłowo krok po kroku realizować projekty dofinansowane ze środków UE, szkolenie praktyczne
Wkrótce nowy termin szkolenia
Zapraszamy na szkolenie z projektów unijnych dla początkujących.
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy...
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego