Kurs agenta celnego (10 dni): Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem kursu jest kompleksowe zebranie, podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego niezbędnej do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną podmiotów wykonujących obrót towarowy w ramach Unii Europejskiej oraz z krajami trzecimi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dla osób planujących wykonywanie zawodu agenta celnego - udział w kursie daje możliwość gruntownego przygotowania się do wykonywania obowiązków agenta celnego.
   
 • Dla osób nie planujących pracy w charakterze agenta celnego - kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego - bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi.

Adresaci szkolenia:

 • osoby, które przygotowują się do pracy w charakterze agenta celnego,
 • osoby, które nie decydują się na wykonywanie zawodu agenta celnego - specjaliści z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości.

Metody szoleniowe:

Zajęcia prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskich prezentacji Ms PowerPoint.
Dodatkowo, w trakcie kursu odbędą się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą ćwiczyć prawidłowe wypełnianie niezbędnych dokumentów.

Program

ZJAZD I

26.09.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 18.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część I)
   
  • procedury celne i powrotny wywóz
  • procedury specjalne,
  • czasowe składowanie towarów,
  • wydawanie wiążących informacji (WIT i WIP),
  • wspólnotowa Taryfa Celna i zasady stosowania stawek celnych.

27.09.2020 r., niedziela, godz. 09.00 - 17.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część II)
   
  • status celny towaru,
  • pochodzenie towaru,
  • wypełnianie wniosków o poświadczenie statusu celnego i potwierdzenie pochodzenia towaru.

ZJAZD II

10.10.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 18.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Unijny Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część III)
   
  • wartość celna towaru i jej elementy.
  • pojęcie długu celnego, jego powstanie, uiszczenie, wygaśnięcie i zabezpieczenie,
  • zwolnienia od cła w przywozie,
  • system INTRASTAT,
  • status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO).

11.10.2020 r., niedziela, godz. 9.00 - 17.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Zgłoszenie celne
   
  • przedstawienie towaru i stosowanie dozoru celnego,
  • formy dokonywania zgłoszeń celnych,
  • procedura uproszczona,
  • pojęcie zgłaszającego i przedstawicielstwa w sprawach celnych,
  • zgłoszenie celne i dokumenty niezbędne w celu jego dokonania.

ZJAZD III

24.10.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 18.00

 • Ćwiczenia: Wypełnianie zgłoszenia celnego i deklaracji skróconej
   
  • zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu i deklaracja skrócona.

25.10.2020 r., niedziela, godz. 09.00 - 17.00

 • Ćwiczenia: Wypełnianie zgłoszenia celnego, deklaracji INTRASTAT
   
  • deklaracja INTRASTAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
  • zgłoszenie celne w procedurze wywozu.

ZJAZD IV

07.11.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 18.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Ustawa o podatku akcyzowym
   
  • towary akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane,
  • składy podatkowe,
  • zarejestrowany odbiorca (rodzaje zezwoleń),
  • zabezpieczenie akcyzowe,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • import wyrobów akcyzowych,
  • obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy i poza tą procedurą.

08.11.2020 r., niedziela, godz. 09.00 - 17.00   

 • Ćwiczenia: Wypełnianie zgłoszenia celnego i deklaracji akcyzowych
   
  • zgłoszenie celne w procedurach specjalnych,
  • deklaracje akcyzowe.

ZJAZD V

21.11.2020 r., sobota, godz. 10.00 - 18.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (część IV)
   
  • postępowanie w sprawach celnych,
  • kontrole celne i podatkowe,
  • kontrole przeprowadzane w ramach dozoru celnego.
    
 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: przepisy Ordynacji podatkowej
   
  • zasady postępowania wg OP,
  • organy podatkowe,
  • tryb postępowania, pojęcie strony i przedstawicielstwa,
  • decyzje, postanowienia, odwołania i zażalenia,
  • wzruszanie decyzji ostatecznych.

22.11.2020 r., niedziela, godz. 09.00 - 17.00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne: Ustawa o podatku od towarów i usług
   
  • obowiązek podatkowy,
  • WNT, WDT, import, eksport, usługi,
  • przeliczanie kursu waluty na potrzeby VAT,
  • podstawa opodatkowania,
  • zasady wymiaru i poboru podatku VAT,
  • zwolnienia z podatku,
  • wysokość opodatkowania,
  • zasady odliczania VAT z tytułu importu towarów, importu usług, WNT, zakupów związanych z WDT i eksportem.

Wykładowca

Eksperci w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem wymiany międzynarodowej, przepisów i procedur celnych, przepisów akcyzowych i związanych z podatkiem vat, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w omawianych zagadnieniach, związani zawodowo z omawianą tematyką, z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

3 400,00 zł + 23% VAT = 4 182,00 zł brutto

3 400,00 zł + VAT zw = 3 400,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział dla 1 osoby w 10-dniowym kursie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lunch w każdym dniu szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.