Asertywność w pracy - praktyczny warsztat budowania postawy asertywnej

Warszawa / lub ONLINE
8 września 2021 r., środa, 9.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
24 listopada 2021 r., środa, 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się i przećwiczysz: czym jest asertywność w pracy, jak odróżnić asertywność od uległości i agresji, jak budować postawę asertywną, jak wyznaczać swoje granice, jak przestrzegać granic innych osób, jakie są Twoje mocne strony, jak asertywnie reagować na krytykę, jak asertywnie odmawiać, jak asertywnie prosić, jak asertywnie reagować na pochwałę.

Asertywność to kluczowa kompetencja pozwalająca na stanowcze, lecz łagodne wyrażania swoich myśli, poglądów i uczuć pozostając tym samym w szacunku do swoich rozmówców i samego siebie. Podczas szkolenia poznasz model zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych. Nauczysz się odróżniać zachowania uległe i agresywne od asertywnych. Dzięki temu wzrośnie Twoja stanowczość i pozostaniesz w szacunku dla siebie i innych, a również nie będziesz podatny na konflikty i manipulacje. W związku z pracą zdalną asertywność nabiera nowego znaczenia  musimy ją stosować w komunikacji online.

Cele szkolenia:

 • nauka odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych i uległych,
 • poznanie i przećwiczenie modeli zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych,
 • nauka wzmacniania poczucie własnej wartości i właściwego reagowania na krytykę,
 • wzmocnienie umiejętności wyrażania swojego zdania bez lęku, odmawiania bez poczucia winy, a także łagodnego stopniowania gniewu.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do budowania postawy asertywnej w pracy, czyli poznają i przećwiczą techniki asertywności.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • podstawowych prawach asertywności,
 • różnicach pomiędzy zachowania asertywnymi a uległością i agresją,
 • poznają filary zachowań asertywnych,
 • przyczynach braku asertywności i dowiedzą się jak je usuwać.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania zachowań asertywnych,
 • korzystania z praw asertywności nawet w najbardziej wymagających sytuacjach zawodowych,
 • wzmacniania swojej skuteczności poprzez pełną szacunku i spójności komunikację,
 • budowania swojej pozycji jako stanowczego acz łagodnego lidera (jeśli wśród uczestników będą osoby na stanowiskach kierowniczych),
 • łagodnego i skutecznego rozwiązywania konfliktów,
 • konstruktywnego reagowania na krytykę, agresję i stopniować gniew.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, niezależnie od zajmowanego stanowiska, które są zainteresowane rozwojem umiejętności przyjmowania asertywnej postawy w relacjach ze współpracownikami, klientami, kontrahentami, np. do pracowników obsługi klienta, do pracowników Help Desk, do członków zespołów, a także do menedżerów i liderów.

Metody szkoleniowe:

Mini wykład prowadzącego, moderowana dyskusja na forum, ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

Program

 1. Poznanie grupy i trenerki, kontrakt  zasady pracy, nazwanie celów szkoleniowych i ram czasowych szkolenia.
   
 2. Czym jest a czym nie jest asertywność:
 • czym jest asertywność, różnicowanie z uległością i agresją,
 • podstawowe prawa i zasady asertywności,
 • czynniki braku asertywności.
 1. Moje prawa i asertywna obrona granic osobistych:
 • czym są granice osobiste, jak wyznaczać swoje granice oraz poszanowanie dla granic drugiego człowieka,
 • lista moich praw co znaczą praktycznie,
 • mapa asertywności, diagnoza obszarów, w których zachowujesz postawę asertywną a w jakich nie,
 • moje prawa w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych. 
 1. Asertywność a poczucie własnej wartości:
 • analiza mocnych stron, wzmacnianie siebie,
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o swoje mocne strony.
 1. Asertywność w komunikacji w różnych sytuacjach zawodowych:
 • łagodny acz stanowczy lider, asertywne delegowanie zadań oraz udzielanie feedbacku – punkt będzie zrealizowany, jeśli wśród uczestników będą osoby pełniące role kierownicze, 
 • konstruktywne reagowanie na krytykę, asertywna odmowa bez poczucia winy,
 • gniew  niechciana emocja versus agresja  nieakceptowalne zachowanie, asertywne stopniowanie gniewu. 
 1. Asertywność w najbardziej wymagających sytuacjach zawodowych:
 • asertywna komunikacja,
 • odróżnianie opinii od faktów, asertywna dyskusja
 • asertywne przyjmowanie i wyrażanie pochwały,
 • asertywne wyrażanie krytyki i egzekwowanie zmian,
 • rozwiązywanie konfliktów na bazie filarów asertywności,
 • asertywne wyrażanie próśb i poleceń.
 1. Czas na asertywne życzenia i podsumowanie.

Wykładowca

Certyfikowany trener jednej z czołowych polskich szkół Trenerów Biznesu, certyfikowany Trener New World of Kirkpatrick Model Bronze Level, HRBusiness Partner.
Doświadczenie zdobywała pracując w Europie i Polsce. Gracz zespołowy. Myśli „MY”. Współpracowała z takimi firmami jak Kazar, Alvo, Performance Media.

Specjalizuje się w tematach dotyczących asertywności, obsługi klienta, podnoszenia efektywności zespołów, delegowania zadań, feedbacku, autoprezentacji, podnoszenia standardów komunikacji. Stworzyła autorskie szkolenie asertywności w systemie e-learningowym.

Do swoich wielkich mentorów zalicza: Erica Berne’a, Marię Król-Fijewską, Daniela Golemana, dr. Sławomira Jarmuża.
Realizowała projekty dla takich firm jak: Plus, Michelin, W. Kruk, Alvo, Kazar. 
Jest aktywnym członkiem Klubu Trenerów Biznesu w Warszawie.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
8 września 2021 r., środa, 9.00 - 15.00
Warszawa / lub ONLINE
24 listopada 2021 r., środa, 9.00 - 15.00