Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL. Zmiany od 2021 r.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się: kiedy ma zastosowanie przemieszczanie towarów w systemie EMCS PL2, dla kogo jest przeznaczony system EMCS PL2, jakie są wymogi formalne, jakie narzędzia są wykorzystywane do komunikacji z administracją celną, jak rejestrować się w platformie PUESC, jak wygląda obieg komunikatów w systemie EMCS PL2.

System informatyczny EMCS2 obowiązujący na terenie Unii Europejskiej jest wykorzystywany do kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzone w latach 2020 i 2021 oznaczają również szereg zmian związanych z korzystniem z systemum.in. rozszerzono katalog produktów objętych obowiązkiem stosowania systemu, dobiega końca okres stosowania dokumentów w formie papierowej.

Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną w zakresie obsługi przemieszczania w systemie EMCS2 i na platformie PUESC wyrobów akcyzowych z zawieszona akcyzą, jak i zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • Omówienie wykorzystania systemu w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych i kierunku ich przemieszczenia, jak również tryb tworzenia elektronicznych komunikatów i ich obsługa.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą:

 • korzystania z systemu EMCS2 i jego obsługi w formie elektronicznej,
 • obiegu komunikatów elektronicznych,
 • trybu postępowania w trakcie korzystania z procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zgodnie z przepisami.

Praktyczna wiedza dotycząca korzystania z systemu EMCS2 pozwala przedsiębiorcom komunikować się z organami skarbowymi w obszarze przewozów towarów akcyzowych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze podatku akcyzowego ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z możliwości obrotu towarami z zawieszoną akcyzą lub zwolnionych z akcyzy. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów logistyki obsługujący obrót towarami akcyzowymi, agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint oraz prezentacją systemu w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy wątpliwości, odpowiadamy na pytania, analizujemy przykłady.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Przemieszczanie towarów w systemie EMCS PL2 na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.
   
  • Katalog towarów, dla których wymagane jest użycie systemu EMCS 2PL w świetle zmiany ustawy w roku 2021.
  • Przemieszczanie towarów i kierunki wymagające wykorzystania systemu EMCS2PL.
    
 2. Dla kogo jest przeznaczony system EMCS 2PL?
   
  • Podmioty przemieszczjące wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym, imporcie i eksporcie przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD.
  • Podmioty przemieszczające wyroby poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD.
    
 3. Wymogi formalne związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w zależności od zastosowania systemu.
   
  • Rejestracja i uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na przemieszczanie wyrobów akcyzowych (zarejestrowany wysyłający, zarejestrowany odbierający, skład podatkowy, podmioty zużywające).
  • Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.
  • Warunki złożenia zabezpieczenie wymagane do przemieszczania wyrobów akcyzowych z zawieszoną akcyzą w systemie EMCS 2PL.
    
 4. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji podmiotów z administracją celno-skarbową w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych.
   
  • Platforma PUESC jako podstawowe narzędzie i alternatywne środki komunikacji.
  • Rejestracja użytkowników i narzędzia autoryzacyjne jakie muszą posiadać użytkownicy zmiany wprowadzone na platformie PUESC 2PL w 2021 roku.
  • Generator Komunikatów przesyłanych do PUESC, jako narzędzie do komunikacji z systemem.
    
 5. Tworzenie i obieg komunikatów generowanych w systemie EMCS PL2 jako sposób komunikacji użytkowników i administracji. Czynności związane z obsługą komunikatów w zależności od rodzaju towarów będących przedmiotem przemieszczenia:
   
  • Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, zarówno w obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym, imporcie i eksporcie przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu administracyjnego e-AD.
  • Przemieszczanie wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przy wykorzystaniu elektronicznego dokumentu e-DD.
    
 6. Zakończenie. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.