Udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 €

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Z corocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych wynika, że Zamawiający dosyć często korzystają z możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to zamówienia poniżej progu 30 tys. euro, tzw. progu bagatelności. Zamawiający nie mają obowiązku stosować tutaj przepisów ustaway PZP, co nie oznacza, że zamówienia te nie podlegają żadnym regulacjom.

Często zamówienia poniżej progu 30 tys. euro powodują najwięcej problemów, zarówno po stronie Zamawiających jak i Wykonawców. Z ustaleń organów kontrolnych wynika, że Zamawiający popełniają w toku udzielania tych zamówień wiele błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku Zamawiających, którzy są beneficjentami środków unijnych, dochodzi często do nałożenia tzw. „korekty”, czyli nieuznania przez dysponenta środków części poniesionych wydatków.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym uczestnicy będą mieli okazję do uporządkowania, zweryfikowania i poszerzenia swojej wiedzy na temat udzielania zamówień „bagatelnych”. Szkolenie będzie pomocne w takim przygotowaniu i prowadzeniu postępowania, by zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i związanych z tym problemów.

Szkolenie kierujemy do pracowników udzielających zamówień publicznych, a w szczególności tych, którzy udzielają ich „bez stosowania ustawy Pzp” („bagatelnych”).

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi i pozaprawnymi,
 • wskazanie najczęściej występujących błędów,
 • omówienie „dobrych praktyk” w udzielaniu zamówień „bagatelnych”,
 • omówienie zasady konkurencyjności obowiązującej przy udzielaniu zamówień współfinasowanych ze środków unijnych.

Metody szkoleniowe:

 • wykład uzupełniony przykładami opartymi na ustaleniach organów kontrolnych,
 • dyskusja grupowa w trakcie szkolenie jako forma wymiany informacji pomiędzy uczestnikami moderowana przez prowadzącego,
 • odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Program

 1. Omówienie obowiązujących regulacji prawnych i pozaprawnych.
   
 2. Odpowiedzialność Zamawiających – powierzenie czynności pracownikom.
   
 3. Regulamin udzielania zamówień – co powinno się w nim znaleźć.
   
 4. Szacowanie wartości zamówienia – planowanie postepowań w celu uniknięcia zarzutu podziału zamówienia, zamówienia nie planowane, dokumentowanie.
   
 5. Opis przedmiotu zamówienia.
   
 6. Warunki udziału.
   
 7. Tryby udzielania zamówień – analiza rynku, zapytanie ofertowe, negocjacje – zasada konkurencyjności, stosowanie Kodeksu Cywilnego, konflikt intersów.
   
 8. Kryteria oceny ofert.
   
 9. Dokumentacja postępowania.
   
 10. Umowy o udzieleniu zamówienia.
   
 11. Rejestr udzielonych zamówień.
   
 12. Panel dyskusyjny na tematy zgłoszone przez uczestników, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Doradca, praktyk, konsultant zamówień publicznych zrzeszony w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia postępowań dotyczących udzielania klasycznych zamówień publicznych. Jako Trener zamówień publicznych wpisany na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (do czasu likwidacji listy), oraz certyfikowany Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i wykładowca. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadził wiele szkoleń dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz uczestniczył jako konsultant i doradca w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset zróżnicowanych przedmiotowo i wartościowo postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Prowadząc szkolenia przekazuje wiedzę w sposób prosty i zrozumiały odwołując się do interpretacji wynikających z orzecznictwa sądowego oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com