Zamówienia publiczne dla początkujących według nowej ustawy

ONLINE
22-23 grudnia 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
25-26 stycznia 2022 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
10-11 marca 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
19-20 maja 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, zakres stosowania ustawy, wyłączenia stosowania ustawy, podstawowe pojęcia, zamówienia podprogowe do 130 000 zł, progi kwotowe zamówień publicznych, zamówienia wielorodzajowe, plan postępowań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, kryteria kwalifikacji wykonawców, Specyfikacja Warunków Zamówienia, tryby udzielania zamówień o wartości powyżej i poniżej progów unijnych, zakończenie postępowania.

Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Cele szkolenia:

Wprowadzenie i omówienie podstawowych definicji i mechanizmów stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uzyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - szczególnie w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu oraz stosowania trybów dla zamówień o wartości zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych.

Adresaci szkolenia:

 • uczestnicy procesu zakupowego po stronie zamawiającego oraz wykonawców,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • osoby przygotowujące dokumentację przetargową, osoby wykonujące czynności w postępowaniu.

Metody szkoleniowe:

Wykład, przykłady, analizy, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych:
   
  • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy towarzyszące,
  • zakres stosowania ustawy,
  • wyłączenia stosowania ustawy,
  • podstawowe pojęcia słowniczka nowej ustawy,
  • zamówienia podprogowe do 130 000 zł,
  • progi kwotowe zamówień publicznych,
  • zamówienia wielorodzajowe,
  • plan postępowań.
    
 2. Wstępne konsultacje rynkowe.
   
 3. Opis przedmiotu zamówienia wg. nowej ustawy Pzp:
   
  • opis przedmiotu zamówienia dla dostaw i usług,
  • opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych,
  • równoważność w opisie przedmiotu zamówienia.
    
 4. Szacowanie wartości zamówienia wg. nowej ustawy Pzp:
   
  • szacowanie zamówienia dla dostaw i usług,
  • szacowanie zamówienia na roboty budowlane,
  • szacowanie w prawie opcji.
    
 5. Kryteria kwalifikacji wykonawców:
   
  • warunki przedmiotowe  -  przedmiotowe środki dowodowe,
  • warunki podmiotowe - podmiotowe środki dowodowe,
  • przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne.
    
 6. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
   
 7. Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych:
   
  • przetarg nieograniczony.
    
 8. Tryby udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych:
   
  • tryb podstawowy.
    
 9. Zakończenie postępowania:
   
  • przesłanki odrzucenia oferty,
  • przesłanki unieważnienia postępowania,
  • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
    
 10. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
22-23 grudnia 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
25-26 stycznia 2022 r., wtorek (10.00-16.00) - środa (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
10-11 marca 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
19-20 maja 2022 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)