MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym - warsztaty

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z ryzyka celnego porusza zagadnienia: rodzaje ułatwień celnych, korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym, kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzanie ryzykiem celnym, katalog ryzyk celnych, cykl zarządzania ryzykiem celnym, budowanie procedur postępowania, metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jej profil, są wystawieni na dużą zmienność wynikającą zarówno z oddziaływania zewnętrznego (koniunktura, stany nadzwyczajne, jak wojny czy pandemie, ceny usług i surowców, akty prawne, organy kontrolne, kontrahenci itp.) jak i wewnętrznego (występujące w organizacji zmiany celów, rotacje kadrowe, umiejętność firmy do odczytywania potrzeb ryku/konsumentów, właściwe postępowanie na poziomie organizacyjnym, produkcyjnym czy sprzedażowym.)

W przypadku działalności związanych z wymianą towarową z zagranicą (przywóz, wywóz, składowanie towarów, które docelowo są wywożone poza obszar Unii Europejskiej lub które są przywożone spoza obszaru Unii Europejskiej) – szczególne znaczenie ma umiejętne dostosowanie firmy do licznych wymogów, ograniczeń oraz możliwych sankcji.

Kluczowym elementem, pozwalającym na właściwy przebieg procesów, jest:

 • stworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw w obrocie towarowym z zagranicą

(zadbanie, aby wszystkie ogniwa były właściwie przygotowane do wypełnienia swojej roli bez zakłóceń i negatywnego wpływu na szybki przepływ towarów)

Kluczem do zwiększenia liczby klientów, sprzedaży towarów i usług, a także stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw z dużymi i bardzo dużymi kontrahentami jest zaś:

 • zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie

(umiejętność korzystania z pozytywnych skutków ekspozycji na ryzyko oraz minimalizowania, unikania lub dzielenia się możliwymi negatywnymi efektami z innymi podmiotami)

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże uporządkować i zaplanować te kwestie w przedsiębiorstwie.

Cele szkolenia:

 • poznanie przez uczestników metodyki zarządzania ryzykiem celnym,
 • wskazanie, w jaki sposób identyfikować ryzyko dotyczące importu i eksportu towarów, jak budować procedury dostosowane do specyfiki swojej firmy,
 • poznanie skutecznych metod konstruowania i wdrażania zarządzania ryzykiem w firmach uczestników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uzyskanie następujących korzyści:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem celnym w swojej firmie,
 • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyk celnych, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na zapobieganie lub obniżanie poziom ryzyka,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji i współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd,
 • zdobycie wiedzy, jak mierzyć i jakie podejmować optymalne decyzje dotyczące Twojego ryzyka celnego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców o profilu działalności związanym z wymianą towarową z zagranicą – działalność cykliczna lub rozważających tego typu działalność w przyszłości tj. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne itp.

W szczególności polecane jest dla firm tworzących łańcuch dostaw z innymi dużymi operatorami celnymi (posiadającymi AEO i inne ułatwienia celne).

Jeżeli korzystasz z ułatwień celnych, takich jak AEOC, AEOS, AEOF, wpis do rejestru w przywozie, wywozie, zabezpieczeń generalnych (w szczególności ze zwolnień ze składania zabezpieczeń generalnych), masz miejsca uznane, skład celny, miejsca czasowego składowania towarów lub jesteś w trakcie uzyskiwania pozwoleń w tym zakresie lub rozważasz wnioski o ich złożenie w przyszłości – uczestnictwo w szkoleniu powoli na dobre przygotowanie do realizacji zadań w tym zakresie.

Metody szkoleniowe:

mini wykłady, mini testy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. W jakich sytuacjach powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym? Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia.
   
 2. Czym jest Zarządzanie Ryzykiem Celnym. Najważniejsze pojęcia – ćwiczenia.
   
 3. Dlaczego powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym w firmie? Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia.
   
 4. Kiedy, gdzie i jak wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych, jak się przygotować do wdrożenia, jak sprawdzić czy to co wdrażamy jest dla nas optymalne – ćwiczenia.
   
 5. Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę?
   
 6. Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

DZIEŃ II

 1. Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów:
 • praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
 • jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
 • jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie.
 1. Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych – warsztaty:
 • ankieta ekspercka,
 • drzewo błędów,
 • metoda tematyczno-statystyczna,
 • burza mózgów.
 1. Wdrażamy zarządzanie ryzykiem celnym w firmie:
 • dostosowanie narzędzi pomiarowych do profilu i wymagań firmy,
 • struktura zarządzania (kto, jak, kiedy),
 • testy (czy to jest skuteczne, czy osiągamy zamierzone cele),
 • start w pełnym wymiarze i modyfikacje w trakcie.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem.

Były pracownik administracji celnej, w tym m.in. naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w izbie celnej. Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw = 1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.