Prawo konkurencji

Znajomość wymagań Prawa ochrony konkurencji jest elementem niezbędnym do bezpiecznej działalności każdej firmy, a także do zapewnienia zgodności działań podejmowanych przez osoby zarządzające organizacją oraz przez jej pracowników z wymaganiami tego prawa.

Proponujemy Państwu szkolenia, które pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy umożliwiającej ocenę działań biznesowych firmy w kontekście prawa ochrony konkurencji, ocenę pozycji rynkowej, ocenę działań jej przedstawicieli w stosunku do klientów, kontrahentów i konkurentów, wobec organu antymonopolowego jak i działań wewnątrz organizacji.

Zapraszamy także na szkolenie, które umożliwi zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat coraz częstszych kontroli w firmach przeprowadzanych przez urząd antymonopolowy. Szkolenie pozwoli przygotować się do kontroli UOKIK poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy. W świetle aktualnego trendu niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy, kadry zarządzającej i jej pracowników na wypadek kontroli lub przeszukania przez UOKiK.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo konkurencji 2