Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym poruszymy szereg tematów istotnych dla stworzenia i skutecznego użytkowania harmonogramu, jako narzędzia w procesie dochodzenia roszczeń czasowych i finansowych. Harmonogramy mają zastosowanie zarówno przy kontraktach budowlanych opartych o FIDIC jak i dla kontraktów realizowanych w oparciu o zwykłe umowy cywilne.

W trakcie szkolenia omówimy i zaprezentujemy:

 • głównie typy harmonogramów wraz z przykładami ich zastosowania w praktyce,
 • elementy składowe harmonogramu i ich znaczenie dla dochodzenia uprawnień w procedurze roszczeniowej,
 • charakterystykę harmonogramu w zależności od funkcji jaką ma pełnić oraz cykl życia harmonogramu,
 • sposoby optymalizacji elementów harmonogramu, istotnych dla procedury roszczeniowej, w celu maksymalizacji uprawnień wynikających z roszczenia,
 • metody analizy harmonogramu w procedurze roszczeniowej, w zależności od etapu kontraktu i dostępności danych.

Szkolenie kierujemy do wykonawców i podwykonawców realizujących kontrakty budowlane. W szczególności dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych na kontrakcie za przygotowanie i aktualizację harmonogramów oraz przygotowanie roszczeń czasowych.

Udział w szkoleniu będzie wartościowy również dla Zamawiających. Z punktu widzenia Zamawiającego istotne jest, czego może od Wykonawcy oczekiwać w związku z harmonogramem i jak Wykonawca może wykorzystać harmonogram na swoją korzyść.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestników:

 • uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu funkcjonowania harmonogramu,
 • dowiedzą się jakie wymagania musi spełniać harmonongram zgodnie Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • uzyskają wiedzę niezbędną do używania harmonogramu jako narzędzia dochodzenia uprawnień przez Wykonawców, ale też skutecznej weryfikacji tych uprawnień przez Zamawiających i Inżynierów,
 • zapoznają się z różnicami w podejściu do wykorzystania harmonogramu w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Program

 1. Cel powstania harmonogramu - komu ma służyć?

 2. Czym jest harmonogram?

 3. Rodzaje harmonogramów w zależności od kryterium oceny.

 4. Elementy harmonogramu.

 5. Jak to działa ? Podstawy teoretyczne metody ścieżki krytycznej „cpm”:

  • Zasady tworzenia diagramów sieciowych.
  • Jak tworzyć i korzystać z zapasów czasu?
  • Zyski z optymalizacji ścieżki krytycznej - jak je uzyskać.

 6. Wymagania stawiane harmonogramowi w warunkach kontraktowych fidic.

 7. Uwzględnienie uwag inżyniera do harmonogramu.

 8. Cykl życia harmonogramu - rodzaje harmonogramów rzeczowych w zależności od przedmiotu opracowania i ich cechy charakterystyczne.

 9. Czego unikać przy sporządzaniu harmonogramów. Konsekwencje błędów.

 10. Metody optymalizacji harmonogramu.

 11. Metody analizy opóźnień.

 12. Narzędzia do tworzenia harmonogramów.

 13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Wykładowca

Inżynier budownictwa z 12 letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w różnych dziedzinach budownictwa. Posiada znajomość całości procesu inwestycyjnego obejmującego przygotowanie inwestycji, procedury przetargowe, zarządzanie i nadzór nad realizacją robót oraz procedury związane z dochodzeniem roszczeń na kontraktach.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami zdobyte podczas realizacji dużych projektów prowadzonych zgodnie z warunkami opracowanymi przez FIDIC, w których uczestniczył zarówno po stornie Inżyniera jak i Wykonawcy.

W latach 2015-2016 był konsultantem ds. roszczeń i harmonogramów w Wielkiej Brytanii.

Był członkiem zespołów eksperckich, przygotowującym i opracowującym opinie stanowiące materiał dowodowy dla potwierdzenia roszczeń Wykonawców przed Polskimi i brytyjskimi sądami arbitrażowymi oraz KIO.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

630,00 zł + 23% VAT = 774,90 zł brutto

630,00 zł + VAT zw = 630,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com