Kontrola / przeszukanie UOKiK w przedsiębiorstwie – praktyka i prawo

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Lata 2018 i 2019 wskazują na wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie przeprowadzania w firmach kontroli i przeszukań. Wzrasta również wysokość kar nakładanych na firmy przez polski organ antymonopolowy.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy urząd stosuje w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada istotne dowody. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu. Podczas przeszukania przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić kontrolujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Prowadzone jest zwykle w asyście policji.

W świetle aktualnego trendu niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie firmy, kadry zarządzającej i jej pracowników na wypadek kontroli lub przeszukania przez UOKiK.

Grupa docelowa:
kadra zarządzająca firmy, dyrektorzy i kierownicy działów (dyrektorzy finansowi, administracyjni, handlowi, IT, HR), prawnicy wewnętrzni oraz oficerowie compliance.

Udział w szkoleniu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników w świetle ewoluującej praktyki prowadzenia przez organ antymonopolowy kontroli i przeszukań w firmach.

Metody prowadzenia zajęć:
interaktywna prezentacja z aktywizacją uczestników / praktyczne case studies.

Program

 1. Kontrola / przeszukanie UOKiK – wprowadzenie:
   
  • pojęcie kontroli / przeszukania oraz ich terminy w regulacjach prawnych i praktyce
  • osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli / przeszukania i związane z tym praktyczne konsekwencje dla firmy,
  • różnice między kontrolą a przeszukaniem.
    
 2. Przebieg kontroli / przeszukania – krok po kroku:
   
  • rozpoczęcie kontroli / przeszukania – prawo (aktualne orzecznictwo) i praktyka,
  • rola kadry zarządzającej, pracowników, recepcji,
  • uprawnienia i obowiązki inspektorów, aspekty praktyczne na każdym etapie kontroli / przeszukania,
  • uprawnienia i obowiązki kontrolowanego, aspekty praktyczne na każdym etapie kontroli / przeszukania,
  • praktyczne zagadnienia dot. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz tajemnicy porady prawnej (legal professional privilege),
  • rola protokołu w kontroli / przeszukaniu,
  • dobre praktyki po zakończeniu kontroli / przeszukania.
    
 3. Sankcje i sposoby ich minimalizacji – odpowiednie przygotowanie firmy i pracowników:
   
  • konsekwencje prawne i finansowe niedopełnienia obowiązków przez kontrolowanego dla firmy, jej kadry zarządzającej i pracowników,
  • jak odpowiednio przygotować się do kontroli / przeszukania (procedury, narzędzia IT, kadra zarządzająca, pracownicy),
  • możliwości kwestionowania niewłaściwe przeprowadzonych kontroli / przeszukania.
    
 4. Kontrola / przeszukanie – praktyczne przykłady / case studies z najnowszej praktyki.

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, compliance a także gospodarczych sporów sądowych, w tym spraw karno-gospodarczych.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom polskim i międzynarodowym z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, IT oraz mediów. 

Tworzy dla klientów skuteczne programy compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek OIRP w Warszawie, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Bierze udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.