Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

To szkolenie jest obecnie realizowane w formie 2-dniowej, informacje o szkoleniu:

https://www.jgt.pl/szkolenia,zgody-i-operaty-wodnoprawne-ows.html

 

Proponujemy Państwu warsztaty, w wyniku których Uczestnicy:

 • poznają aktualne przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym związanych z opracowywaniem operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
   
 • nabędą praktyczne umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb ochrony środowiska przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz PGW WODY POLSKIE.

Program

 1. Omówienie najważniejszych przepisów ustawy Prawo wodne wraz z najnowszymi zmianami oraz rozporządzeń wykonawczych niezbędnych przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych, w tym m.in.:
   
  • rodzaje i zasady korzystania z wód,
  • podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wody, utrzymywanie urządzeń wodnych,
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny) – wymagania: stan obecny i planowany,
  • cele i założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz plany gospodarowania wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód.
    
 2. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne.
   
 3. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji (operatów wodnoprawnych).
   
 4. Sporządzanie elementów operatów wodnoprawnych, w tym:
   
  • ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • określanie charakterystyki urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
  • ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalanie innych warunków emisyjnych w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
    
 5. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
   
 6. Analiza przypadku i konsultacje.

Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.

Trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com