alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Zamykanie projektu unijnego w praktyce - końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu

Na szkoleniu: wskażemy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią. Będziemy także rozmawiać o tym, co można zrobić, jeśli wybuch pandemii zakaźnej choroby COVID-19 lub skutki działań wojennych w Ukrainie ograniczą nam szanse na wykonanie założonych celów. 

Opis szkolenia

Pozyskanie dofinansowania stanowi dopiero preludium do sukcesu, jakim jest zrealizowanie projektu i jego zamknięcie.

Niewielu Beneficjentów rozpoczyna realizację z jasną wizją końca. Wiemy, co jest celem projektu, ale jak udokumentować jego osiągnięcie i z sukcesem obronić go przed kontrolą?

A co w przypadku, gdy szczytne cele okażą się niewykonalne w trakcie realizacji projektu? Jak zakończyć projekt bez strat w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania?

Cel szkolenia:

Przygotowanie do prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową. 

Korzyści dla uczestników:

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki:

 • poznają zasady prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
 • zastanowią się jak wykorzystać zapisy specustawy funduszowej z 3 kwietnia 2020 r. oraz specustawy z 31 marca 2020 r. w zakresie rozliczenia własnego projektu,
 • przyjrzą się najczęstszym dylematom i nieprawidłowościom u innych Beneficjentów i ich konsekwencjom,
 • zauważą jakie uchybienia zostały popełnione w ich projektach i dowiedzą się jak je naprawić.

Adresaci szkolenia:

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. funduszy unijnych,
 • księgowi, kadrowi, prawnicy oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunowie projektów z instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów w ministerstwach, urzędach, gminach, instytucjach kultury, uczelniach wyższych, jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach. 

Metody prowadzenia zajęć:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • analizy przypadków, 
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:
   
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków (wynagrodzenia, środki trwałe – zakup/amortyzacja, usługi obce, prace zlecone).
    
 2. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników.
 • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu na poziomie określonym we wniosku o dofinansowanie.
 • Sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
 • Czy specustawa funduszowa z 3 kwietnia 2020r. wprowadza taryfę ulgową dla projektów „dotkniętych” koronawirusem lub wojną w Ukrainie w aspekcie osiąganych wskaźników?
   
 1. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
   
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków.
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym – jak uniknąć ryzyka kwestionowania tego kosztu?
  • Rozliczenie dochodów i kar umownych w projekcie. 
  • Środki trwałe i obowiązki w zakresie odtworzenia i/lub wymiany dofinansowanej infrastruktury.
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu – czy mamy wszystko co potrzebne, aby uznać ten koszt za kwalifikowalny.
    
 2. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:
   
  • Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu i sankcje z tego tytułu.
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu. 
    
 3. Pozostałe dylematy - czy możemy spać spokojnie? 
 • Weryfikacja podwójnego finansowania projektu.
 • Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych.
 • Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.
 1. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
   
 2. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu:
   
  • Zestaw najczęstszych zmian w projektach.
  • Jakich zmian nie można wprowadzić.
  • Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie.
  • Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów.
  • Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    
 3. Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne:
   
  • Odbiór produktów i rezultatów.
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów.
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
    
 4. Końcowy wiosek o płatność w systemie SL2014:
   
  • Termin złożenia Wniosku o płatność końcową w systemie SL2014.
  • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu w systemie SL2014 w projektach. 
  • Rozliczenie / zwrot środków / odsetek.
    
 5. Kontrola na zakończenie projektu:
   
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Jak się przygotować do kontroli?
  • Zasady BHP w postpowaniu z kontrolą.
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – czyli na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę - co znajdują u Beneficjentów.
    
 6. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.