Zamykanie projektu unijnego – dokumentacja, nieprawidłowości, kontrola

Warszawa / lub ONLINE
26-27 października 2020 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 grudnia 2020 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Pozyskanie dofinansowania stanowi dopiero preludium do sukcesu, jakim jest zrealizowanie projektu i jego zamknięcie. Niewielu beneficjentów rozpoczyna realizację z jasną wizją końca. Wiemy, co jest celem projektu, ale jak udokumentować jego osiągnięcie i z sukcesem obronić go przed kontrolą? A co w przypadku, gdy szczytne cele okażą się niewykonalne w trakcie realizacji projektu? Jak zakończyć projekt bez strat w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania?

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym postaramy się odpowiedzieć na te pytania a także wskażemy zasady prawidłowego zamykania projektów i postępowania z dokumentacją projektową, powiemy o najczęstszych nieprawidłowościach i ich konsekwencjach, podpowiemy jak ich unikać, a także jak naprawić błędy, jeśli już się pojawią.

Szkolenie skierowane jest do beneficjetów, a także instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujących z beneficjentami.
Grupa docelowa: 

 • kierownicy i koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. funduszy unijnych,
 • księgowi, kadrowi, prawnicy oraz audytorzy zaangażowani w końcową fazę realizacji projektów unijnych oraz opiekunowie projektów z instytucji zarządzających i pośredniczących współpracujący z beneficjentami podczas zamykania projektów.

Na szkoleniu omówimy i wyjaśnimy m.in następujące zagadnienia:

 • jak dokonać weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków oraz osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników,
 • jak dokonać oszacowania ryzyka ewentualnych sankcji,
 • czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu,
 • jak przygotować się do złożenia końcowego wniosku o płatność w systemie SL2014,
 • przygotowanie do kontroli.

Cele szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych zasad w zakresie prawidłowego zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych i postępowania z dokumentacją projektową,
 • omówienie i analiza najczęstszych dylematów i nieprawidłowości u innych Beneficjentów oraz ich konsekwencji,
 • wskazówki dotyczące uchybień zauważonych przez uczestników w ich projektach - jakie uchybienia zostały popełnione i jak je naprawić.

Metody prowadzenia zajęć    

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Prawidłowa dokumentacja projektu:
   
  • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
  • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
  • Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych – praktyczne uwagi.
  • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków.
    
 2. Przegląd i weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków.
   
 3. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
   
  • Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków.
  • Trwałość projektów.
  • Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu.
    
 4. Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
   
  • Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym.
  • Rozliczenie dochodów w projekcie.
    
 5. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników:
   
  • Przegląd osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu i sposobu ich udokumentowania.
  • Przegląd dokumentacji niezbędnej do zabezpieczenia trwałości projektu.
  • Obszary wrażliwe.
  • Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji.
    
 6. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu.
   
 7. Zamykanie projektu:
   
  • Odbiór produktów i rezultatów.
  • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów.
  • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu.
    
 8. Końcowy wniosek o płatność w systemie SL2014:
   
  • Czym końcowy wniosek o płatność różni się od wcześniejszych?
  • Co robić, gdy wskaźniki nie osiągają założonych 100%?
    
 9. Przygotowanie do kontroli:
   
  • Kto i kiedy ma prawo nas kontrolować?
  • Główne obszary zainteresowania kontroli – na co kontrolujący zwracają szczególną uwagę i jakie są konsekwencje nieprawidłowości.
    
 10. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa / lub ONLINE
26-27 października 2020 r., poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
17-18 grudnia 2020 r., czwartek (10.00 - 16.00) - piątek (09.00 - 15.00)