Artykuły 18.09.2020 Obrót i zarządzanie chemikaliami – bezpieczeństwo obrotu produktami chemicznymi i stwarzającymi zagrożenie.

W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami – rozporządzenie REACH, rozporządzenie CLP oraz kodu UFI oraz krótko odpowiadamy na pytania jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące obrotu substancjami chemicznymi, w jaki sposób bezpiecznie postępować z chemikaliami oraz jak uniknąć kar w postępowaniu z chemikaliami....

Artykuły 09.08.2020 Prawo zamówień publicznych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Już za 5 miesięcy, od 1 stycznia 2021 wchodzi w życie nowa ustawa o zamówieniach publicznych (pzp). Ustawa wnosi kluczowe zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego i wymaga odpowiedniego dostosowania swoich działań zarówno od zamawiających jak i wykonawców. Jakie zmiany są kluczowe w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, co zmieni się dla Zamawiających?...

Artykuły 17.04.2020 Ewidencja odpadów – zmiany zasad gospodarki odpadami w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. nastąpiała zmiana zasad ochrony środowiska i ewidencji odpadów. Uruchomiono nowe moduły BDO – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze gospodarki odpadami zostały przeniesione do systemu elektronicznego, co oznacza, że posiadacze odpadów od 1 stycznia 2020 r. dokumentację związaną z odpadami prowadzą za...

Artykuły 16.04.2020 Zaangażowanie pracowników - jak je budować?

Zaangażowanie pracowników to ważny temat, szczególnie obecnie, kiedy znajdujemy się w czasach nietypowych zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. Menedżerowie, kierownicy i działy HR szukają nowych rozwiązań a jednocześnie próbują dbać o pracowników, którzy pracując zdalnie odnajdują się w nowej rzeczywistości bardzo różnie....