Artykuły 04.01.2021 Kompetencje menedżerskie. Jakie umiejętności powinien posiadać lider XXI wieku?

Szef i lider to słowa, które do niedawna, były używane zamiennie. Oba definiują osobę zajmującą stanowisko menedżerskie, której zadaniem jest kierowanie zespołem pracowniczym, czyli m.in. delegowanie zadań i ich egzekwowanie. Różnica między tymi nazwami tkwi w sposobie wykonywania obowiązków. Zgodnie ze słowami szwedzkiego dyplomaty: przywództwo...

Artykuły 17.11.2020 Planowane zmiany w przepisach o odpadach w 2021 roku

W październiku 2020 r. Rząd przygotował projekt zmian legislacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami, który ma na celu wprowadzenie do polskiej legislacji nowelizacji odpowiednich dyrektyw unijnych zmieniających przepisy dotyczące odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych (znowelizowane dyrektywy to: 2008/98/WE, 1999/31/WE oraz 96/62/WE).  Główne zmiany...

Artykuły 18.09.2020 Obrót i zarządzanie chemikaliami – bezpieczeństwo obrotu produktami chemicznymi i stwarzającymi zagrożenie.

W niniejszym artykule przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące obrotu i zarządzania chemikaliami – rozporządzenie REACH, rozporządzenie CLP oraz kodu UFI oraz krótko odpowiadamy na pytania jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące obrotu substancjami chemicznymi, w jaki sposób bezpiecznie postępować z chemikaliami oraz jak uniknąć kar w postępowaniu z chemikaliami....

Artykuły 09.08.2020 Prawo zamówień publicznych – zmiany od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 weszła w życie nowa ustawa o zamówieniach publicznych (pzp). Ustawa wnosi kluczowe zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego i wymaga odpowiedniego dostosowania swoich działań zarówno od zamawiających jak i wykonawców. Nasze szkolenia z zamówień publicznych dostępne są tutaj: https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,zamowienia-publiczne.html Jakie...