Artykuły 18.10.2021 Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów 2021 w Polsce. Kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie?

Członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązani są regularnie dostosowywać swoje prawo do uregulowań unijnych. Dotyczy to między innymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach lub dyrektywy o ochronie sygnalistów. Czas na jej...

Artykuły 01.10.2021 „Dyrektywa plastikowa” (SUP). Jakie zmiany wprowadza i kiedy wchodzi w życie?

W prawodawstwie polskim istnieją przepisy nakładające liczne obowiązki na przedsiębiorców związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach. Aktualnie jest to między innymi ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. Już jednak w 2019 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę SUP (Single Use Plastics),...

Artykuły 27.09.2021 Na czym polega efektywne zarządzanie zespołem?

Kompetencje efektywnego menedżera Menedżerowie każdego dnia wykonują szereg obowiązków związanych z zarządzaniem pracownikami. Delegują zadania, udzielają informacji zwrotnej, przeprowadzają rozmowy z personelem. Od nich w dużej mierze zależy motywacja zespołu i zaangażowanie w pracę jego członków. Każde z wymienionych zadań wymaga interakcji z pracownikami, czyli...

Artykuły 20.09.2021 Ustawa o doręczeniach elektronicznych, czyli e-doręczenia po zmianach

Mimo że pandemia pokrzyżowała plany ustawodawcy i opóźniła prace nad nowymi regulacjami, to ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wkrótce wchodzi w życie. Warto już teraz przygotować się na nadchodzące przepisy. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami, które ustawa ta wprowadza. Kogo dotyczy nowa ustawa o doręczeniach...