Artykuły 07.02.2024 AI w rekrutacji – jak sztuczna inteligencja analizuje CV kandydatów

Sztuczna inteligencja może wspierać różne etapy procesu rekrutacyjnego, na przykład weryfikowanie i przesiewanie CV kandydatów. A to tylko jedno z wielu zastosowań najnowszych technologii w obszarze HR. Przeczytaj, jak jeszcze można wykorzystywać AI w rekrutacji. AI w rekrutacji jako narzędzie do weryfikacji CV Automatyzacja rekrutacji za pomocą sztucznej inteligencji to...

Artykuły 31.01.2024 Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach 2023. Co uwzględnić w dokumencie?

Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych jest tematem specyficznym. Z jednej strony sprawozdania sporządzamy co roku. Nie powinniśmy więc być zaskoczeni, gdy na początku pierwszego kwartału po raz kolejny przychodzi nam mierzyć się z przygotowaniem raportu z udzielonych zamówień. Z drugiej strony jednak każdego roku pojawiają się kolejne – te same i nowe –...

Artykuły 29.01.2024 Rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta podpisana

Prezydent podpisał ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Placówki służby zdrowia czeka obecnie rewolucja w zakresie nowych wymagań, terminów i kryteriów zmian dotyczących jakości w ochronie zdrowia. Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiana czy rewolucja? 2 sierpnia 2023 roku...

Artykuły 18.01.2024 Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów - w 2024 w końcu Polsce? Kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie?

Członkowie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązani są regularnie dostosowywać swoje prawo do uregulowań unijnych. Dotyczy to między innymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach lub dyrektywy o ochronie sygnalistów. Czas na jej...