Artykuły 05.02.2021 Zmiany w egzekucji administracyjnej

Zmiany w egzekucji administracyjnej 2021 W roku 2021 wchodzi w życie szereg zmian do ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzonych ustawą nowelizującą z 2019 roku, które tworzą nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych. Cały czas trwają jednak prace Rządu nad kolejnymi zmianami w egzekucji administracyjnej, o których piszemy w tym artykule. Jeżeli...

Artykuły 24.01.2021 Brexit – cło, transport

1 stycznia 2021 roku nastąpił brexit - wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy handlujący z partnerami z UK zadają sobie w związku z tym szereg pytań dotyczących ich funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej i gospodarczej: Jak wygląda sprawa cła z Wielkiej Brytanii? Jakie są nowe wymagania dla przedsiębiorców handlujących z UK? Czy obrót z...

Artykuły 04.01.2021 Kompetencje menedżerskie. Jakie umiejętności powinien posiadać lider XXI wieku?

Szef i lider to słowa, które do niedawna, były używane zamiennie. Oba definiują osobę zajmującą stanowisko menedżerskie, której zadaniem jest kierowanie zespołem pracowniczym, czyli m.in. delegowanie zadań i ich egzekwowanie. Różnica między tymi nazwami tkwi w sposobie wykonywania obowiązków. Zgodnie ze słowami szwedzkiego dyplomaty: przywództwo...

Artykuły 17.11.2020 Planowane zmiany w przepisach o odpadach w 2021 roku

W październiku 2020 r. Rząd przygotował projekt zmian legislacyjnych w obszarze gospodarowania odpadami, który ma na celu wprowadzenie do polskiej legislacji nowelizacji odpowiednich dyrektyw unijnych zmieniających przepisy dotyczące odpadów oraz opakowań i odpadów opakowaniowych (znowelizowane dyrektywy to: 2008/98/WE, 1999/31/WE oraz 96/62/WE).  Główne zmiany...