Co „twardy brexit” oznaczałby dla firm handlujących z Wielką Brytanią?
23.01.2019

Co „twardy brexit” oznaczałby dla firm handlujących z Wielką Brytanią?

Czy czeka nas „twardy brexit”?
Co „twardy brexit” oznaczałby dla firm handlujących z Wielką Brytanią?

Przczytaj nasz aktulany wpis dotyczący wymiany towarowej z Wielką Brytanią po brexicie.

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy i okresu przejściowego, oznaczać to będzie że firmy z krajów UE prowadzące obrót z firmami z Wielkiej Brytanii, będą zobligowane do stosowania przepisów odnoszących się do obrotu z krajami trzecimi.

Export i import zamiast obrotu wewnątrzwspólnotowego

W przypadku wyjścia z UE bez porozumienia, od 30 marca 2019 r. obrót z Wielką Brytanią będzie oznaczał eksport oraz import, a władze państw członkowskich będą stosować unijne przepisy dotyczące obrotu z krajami trzecimi.

Brexit - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą musieli składać zgłoszenia i deklaracje celne a także płacić cło, vat i akcyzę, w oparciu o przepisy i uregulowania dotyczące handlu z krajami trzecimi.

Zgłoszenie celne

Przedsiębiorcy, którzy będą dokonywali obrotu towarowego z Wielką Brytanią będą musieli dokonać formalności celnych związanych z przywozem towarów z państwa trzeciego lub wywozem towarów do państwa trzeciego, m.in. zarejestrować się w usłudze e-Klient oraz wystąpić o nadanie numeru EORI.
Zgłoszenie celne może być dokonane w formie papierowej bądź elektronicznej, w formie ustnej bądź w formie czynności uznanej za zgłoszenie. Może również wystąpić konieczność złożenia zabezpieczenia długu celnego.

Zakazy i ograniczenia w handlu z Wielką Brytanią po brexicie

Niektóre towary przywożone do UE lub wywożone z UE do Wielkiej Brytanii podlegać będą zakazom i ograniczeniom związanym z porządkiem publicznym, bezpieczeństwem, ochroną życia i zdrowia, ochroną dóbr kultury, ochroną gatunków zagrożonych, itp.

Pozwolenia

Wszelkie pozwolenia celne wydane dotychczas przez władze Wielkiej Brytanii na podstawie przepisów unijnego prawa celnego utracą swą ważność. Przykładowo, przestaną być ważne pozwolenia przyznające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Preferencyjne reguły pochodzenia

Towary pochodzące z Wielkiej Brytanii będące częścią towarów wywożonych z UE do krajów trzecich, nie będą kwalifikowane jako „pochodzące z UE".

Jak się przygotować do brexitu?

Ten czarny scenariusz wydaje się całkiem realny i przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę taki  rozwój wypadków. Jest dużo niewiadomych, ale na pewno warto podjąć takie działania, o których już teraz wiadomo, że będą konieczne.

Ministerstwo Finansów publikuje na swoich stronach informacje o obowiązkach przedsiębiorców po brexicie: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Warto również skorzystać z pomocy ekspertów, np. agencji celnych, konsultantów a także firm szkoleniowych specjalizujących się w tematyce celnej.

Zobacz nasze szkolenia na temat przepisów celnych i akcyzy:
https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,clo-i-akcyza.html