Jak rozliczać czas pracy kierowcy? Poznaj zmiany przepisów z września 2018 r.
24.02.2019

Jak rozliczać czas pracy kierowcy? Poznaj zmiany przepisów z września 2018 r.

Od 3 września 2018 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa o transporcie drogowym oraz Ustawa o tachografach. Obie ustawy wprowadzają znaczące zmiany w przepisach dla firm transportowych a także dla organów kontrolnych, zwłaszcza Inspekcji Transportu Drogowego. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest nowy taryfikator kar dla kierowców, przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem.

Nowe przepisy o czasie pracy kierowców to nowe problemy praktyczne

Zastosowanie znowelizowanych przepisów w praktyce okazało się trudne, szczególnie kwestia przeciętnego 48-godzinnego tygodnia pracy kierowcy, a także sposób podliczania czasu pracy. Jednak jeśli u przedsiębiorcy zostaną wykryte nieprawidłowości, jest on narażony na dotkliwe kary, dlatego kwestie właściwej interpretacji i praktycznego zastosowania zmienionych przepisów są niezwykle istotne.

4 najczęstsze naruszenia przepisów

Od czasu wejścia w życie nowych przepisów, najwięcej problemów związanych z podliczaniem całkowitego czasu pracy kierowców dotyczyło 3 naruszeń – po pierwsze przekroczenie czasu pracy kierowcy o więcej niż 6 godzin bez odpowiedniej przerwy, po drugie - przekroczenie limitu 10 godzin, jeżeli wystąpiła praca w nocy i po trzecie - przekroczenie 60 godzin pracy w tygodniu. Czwarte naruszenie polegające na przekroczeniu średniej liczby godzin pracy w tygodniu, która nie może być większa niż 48, w przypadku wielu firm transportowych ujawniło się dopiero w 2019 roku.

Mimo, że nowe regulacje obowiązują od kilku miesięcy, wielu przewoźników nie zdawało sobie sprawy, że narusza ten przepis, ponieważ w firmach transportowych okresy rozliczeniowe, na podstawie których dokonuje się tego obliczenia są długie, często 4 miesięczne.

Kontrole i kary za nieprzestrzeganie przepisów 

Za nieprzestrzeganie przepisów i błędy interpretacyjne przewidziane są wysokie kary. Inspektorzy nasilają kontrole, teraz mają już dostęp do pełnej dokumentacji okresu rozliczeniowego, na postawie którego można obliczyć, czy przeciętny czas pracy kierowcy w tygodniu nie przekraczał 48 godzin.

Zmiany w taryfikatorze i rodzaje naruszeń

Taryfikator dostosowano do unijnego rozporządzenia 403/2016. Naruszenia zostały podzielone na poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN). Maksymalna kara wystawiona w czasie jednej kontroli może wynieść 12 tys. złotych. Wzrosły również kary dla osób zarządzających oraz grzywny za fałszowanie ewidencji, np. za błędne wprowadzanie danych do tachografu, również za nieudostępnienie dokumentacji do kontroli.

Jeśli przewoźnik wielokrotnie popełnia wykroczenia jest narażony na utratę tzw. dobrej reputacji, a to może  skutkować brakiem możliwości wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Czas pracy, czas jazdy i bezpieczeństwo na drodze

Celem nowych przepisów jest wzrost bezpieczeństwa na drodze. Przed wprowadzeniem zmian przewoźnicy skupiali się na zachowaniu optymalnych proporcji pomiędzy jazdą a odpoczynkiem. Nowe regulacje kładą nacisk na całość czasu pracy kierowców, na który składa się nie tylko jazda, ale również inne czynności, jak załadunek, tankowanie, czy oczekiwanie w kolejce na granicy. To wszystko ma wpływ na zmęczenie i kondycję psychofizyczną kierowców oraz przekłada się na szybkość reakcji i zdolność oceny sytuacji na drodze. Dlatego ważne jest, by kierowcy przestrzegali wymagań odnośnie czasu pracy, czasu jazdy, okresów przerw i odpoczynków.

Skąd czerpać wiedzę i jak uzyskać pomoc?

Niezbędne jest dokładne zrozumienie przepisów przez osoby zarządzające firmami, planujące czas pracy a także przez samych kierowców. W celu uzyskania pomocy interpretacyjnej można np. skontaktować się telefonicznie z numerem alarmowym Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. By uniknąć nieprawidłowości i nieprzyjemnych konsekwencji warto skorzystać z pomocy ekspertów z zakresu prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Jeśli interesuje Cię ten temat – zapraszamy na szkolenie:
Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów - Warszawa, 14 marca 2019.