Jak sprzedawać energię z OZE?
14.03.2024

Modele sprzedaży energii z OZE (odnawialnych źródeł energii)

Odnawialne źródła energii są obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce. Energia elektryczna z OZE zyskuje coraz większe znaczenie rynkowe i staje się poważną konkurencją dla źródeł węglowych. Dowiedz się, w jaki sposób sprzedawać energię z OZE.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego w Polsce rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii,
  • jak wygląda handel energią z OZE na Towarowej Giełdzie Energii,
  • jakie są rodzaje umów PPA/cPPA, umożliwiające sprzedaż energii z OZE,
  • czym jest sprzedaż energii z OZE przez linię bezpośrednią,
  • jak wygląda model dzierżawy instalacji OZE „za licznikiem”.

Rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii

W ostatnich latach sektor energetyczny przeszedł ogromne zmiany. „Zielona” technologia podlega intensywnemu rozwojowi, jej koszty są coraz niższe, a jednocześnie rosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Energia pozyskiwana z OZE staje się realną konkurencją cenową dla źródeł konwencjonalnych.

Nabywcy chętnie kupują prąd z odnawialnych źródeł, ponieważ jest on z jednej strony ekologiczny, z drugiej – tańszy. Te czynniki sprawiają, że OZE określane jest przyszłością energetyki, na której można dobrze zarabiać. W jaki sposób handlować „zieloną” energią?


Jeśli chcesz poznać w praktyce tematykę sprzedaży energii z OZE, zapraszamy na szkolenie:

Odnawialne źródła energii
Kompleksowe szkolenie na temat rynku OZE, aktualne regulacje i ich praktyczne aspekty

>SZCZEGÓŁY I ZAPISY<


Zapraszamy na szkolenie z OZE.Sprzedaż energii z OZE na Towarowej Giełdzie Energii (TGE)

Jednym z modeli sprzedaży energii z OZE jest pośrednictwo Towarowej Giełdy Energii (TGE). Handel na TGE odbywa się według odpowiedniego harmonogramu sesji giełdowych. Uczestnicy mogą złożyć w nim zlecenia sprzedaży lub kupna konkretnej ilości energii na określony okres (np. na miesiąc, rok).

Rynkowe ceny energii, publikowane na stronie TGE, są na bieżąco wyznaczane przez giełdowy system notowań. Ustala on równowagę między popytem a podażą, łącząc ze sobą zlecenia kupna i sprzedaży. Gdy popyt rośnie, w górę idą stawki na giełdzie, gdy zaś maleje – obniża się również cena. Ceny energii z OZE na giełdzie potrafią zmieniać się dość dynamicznie, w zależności od warunków pogodowych i sytuacji na rynku.

W ostatnich latach TGE zaczęła podejmować różne kroki zmierzające do wprowadzenia korzystnych rozwiązań dla sprzedaży energii z OZE. Giełda wspiera rozwój odnawialnych źródeł w Polsce, organizuje konferencje dotyczące szans „zielonego” sektora na rynku giełdowym, przygotowuje raporty o kierunkach rozwoju rynku giełdowego dla OZE. Powołała również Zespół ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, który ma wypracowywać odpowiednie rekomendacje.

Sprzedaż energii z OZE przez umowy PPA i cPPA

Innym modelem sprzedaży OZE jest umowa PPA (Power Purchase Agreement). To długoterminowy kontrakt zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, zawierany między producentem a podmiotem kupującym tę energię (konsumentem albo sprzedawcą). Gdy nabywającym jest przedsiębiorstwo, wówczas mówimy o umowach cPPA (Corporate Purchase Agreement).

Umowy PPA/cPPA są dwustronne i mogą przybierać różne formy, ponieważ da się je swobodnie dostosować do potrzeb każdej ze stron. Główne dwa rodzaje tych umów to:

  • Fizyczna umowa PPA/cPPA – dotyczy sprzedaży energii od wytwórcy bezpośrednio do odbiorcy. W tym modelu cena prądu jest przewidywalna: może być stała lub modyfikowana poprzez ustalony między stronami czynnik.
  • Wirtualna (lub: finansowa, syntetyczna) umowa PPA/cPPA – jej przedmiotem są transakcje finansowe pomiędzy stronami, które zależą od aktualnej sytuacji rynkowej. Ten rodzaj umowy oddziela przepływ energii od przepływu finansowego, co pozwala na elastyczniejsze uzgodnienia.

Na rynku funkcjonuje kilka rodzajów umów PPA/cPPA, m.in.:

  1. Umowy PPA/cPPA on-site: Obejmują sytuacje, w których wytwórnia OZE znajduje się blisko instalacji konsumenta (np. na terenie przedsiębiorstwa) i jest połączona wprost z jego siecią. Ich główny atut to brak dodatkowych opłat, ponieważ w tym modelu odbiorca konsumuje energię bezpośrednio ze źródła.
  2. Umowy PPA/cPPA off-site: W ich przypadku producent dostarcza energię z OZE za pośrednictwem sieci publicznej. Tego rodzaju umowa daje możliwość sprzedaży energii również na odległość, jednak trzeba się przy niej liczyć z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat.

Atutem umów PPA/cPPA jest stabilność. Dotyczy ona cen, które nie ulegają wahaniom pod wpływem sytuacji rynkowej, oraz długoterminowości przepływu energii. Ponadto, ponieważ tego rodzaju umowy są dosyć elastyczne, dają szansę na wynegocjowanie korzystnych warunków cenowych i na dostosowanie do potrzeb obu stron.

Jakie są modele sprzedaży energii z OZE?Sprzedaż energii z OZE przez linię bezpośrednią

Jednym z rodzajów umów PPA/cPPA jest near site direct wire. W ich przypadku energię z OZE sprzedaje się za pośrednictwem linii bezpośredniej. Model ten polega na przesyłaniu prądu poprzez konkretną, wybudowaną linię bezpośrednią, co pozwala uniknąć korzystania z sieci publicznych. Warunkiem jest niedalekie sąsiedztwo instalacji OZE z odbiorcą.

Ten rodzaj umowy wiąże się jednak z koniecznością budowy własnej infrastruktury i pozyskaniem na nią koncesji. Procedura otrzymywania takiego pozwolenia jest dosyć trudna i wymaga śledzenia zmian prawnych. W rezultacie niewielu przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie.

Model dzierżawy instalacji OZE „za licznikiem”

Energię produkowaną przez OZE można sprzedawać również w modelu dzierżawy „za licznikiem”. Przedsiębiorca realizuje instalację na obszarze przedsiębiorstwa i przyłącza ją „za licznikiem” – z pominięciem sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu może uniknąć ponoszenia kosztów opłaty dystrybucyjnej w zakresie wolumenu wytworzonej energii.

Skąd czerpać wiedzę na temat OZE i sprzedaży energii

Biorąc pod uwagę szybkość rozwoju sektora OZE w Polsce i coraz większą ilość regulacji prawnych w tym obszarze, warto być na bieżąco z zasadami funkcjonowania tego rynku. Inwestowanie w „zieloną” energię stanowi przyszłość gospodarki naszego kraju. Wiedzę na temat modeli sprzedaży energii z OZE możesz zgłębić na naszym szkoleniu.

Odnawialne źródła energii
Kompleksowe szkolenie na temat rynku OZE, aktualne regulacje i ich praktyczne aspekty

>SZCZEGÓŁY I ZAPISY<

Szkolenie pozwoli ci zyskać kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania rynku OZE. Dowiesz się na nim, jak krok po kroku przeprowadzić proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, jak sprzedać energię z OZE do odbiorcy końcowego i poznasz wszystkie praktyczne informacje o aktualnych przepisach dotyczących „zielonego” sektora.