SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

DORADZTWO

Zajrzyj na naszego bloga!

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?

Wpisz poniżej swój adres e-mail.

KALENDARZ SZKOLEŃ

»

09/2017

Nd Pn Wt Śr Czw Pt So
12
3569
1016
17192023
2426272930
 

Polityka Cookies

(22) 845 52 53

szkolenia@jgt.pl

START
O FIRMIE
KLIENCI
REFERENCJE
GALERIE
KONTAKT
Strona główna  »   Ochrona środowiska

Zapraszamy na szkolenia z prawa ochrony środowiska. Tematyka szkoleń: Nowa ustawa Prawo wodne z 2017 roku, Prawo ochrony środowiska, nowa ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach. Na szkoleniach omawiamy zagadnienia takie jak: rozporządzenie reach, gospodarka wodno - ściekowa i pozwolenia wodnoprawne, gospodarka odpadami, opakowania i odpady opakowaniowe, zmiany w przepisach o odpadach, ocena oddziaływania na środowisko, raporty do KOBIZE.

Kontakt: (22) 845 52 51, szkolenia@jgt.pl

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Szkolenia - Ochrona środowiska (12)

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowej ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Omówienie zmian.

Warszawa, 2017-09-15

Szkolenie będzie prowadzone z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017, która wchodzi w życie od 01 stycznia 2018 roku.

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany

Warszawa, 2017-09-21 do 2017-09-22

Przedstawimy obowiązki i wymagania w zakresie ochrony środowiska, omówimy proces kontroli a także ewentualne sankcje w przypadku naruszenia wymagań.

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Warszawa, 2017-09-28 do 2017-09-29

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Warszawa, 2017-10-03

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także dostosować się do najnowszych zmian.

PRAWO WODNE. Regulacje organizacyjne i prawne w nowej ustawie Prawo wodne.

Warszawa, 2017-10-09

Przedstawimy i omówimy zmiany w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017, która wchodzi w życie 01.01.2018 roku.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2017 r.

Warszawa, 2017-10-16

Omówimy aktualnie obowiązujące przepisy oraz prawa i obowiązki w nich wynikające, zwrócimy uwagę na przedstawienie całkiem nowych rozwiązań w zakresie obowiązków dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych. Omówimy projektowane zmiany przewidziane na 2017 rok.

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Warszawa, 2017-10-17

Omówimy karty charakterystyki oraz załączniki do karty - tzw. scenariusze narażenia. Szkolenie dla osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach a także dla organów nadzoru.

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

WROCŁAW, 2017-10-23 do 2017-10-24

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.

Usuwanie drzew i krzewów – nowa procedura z uwzględnieniem nowych stawek opłat.

Warszawa, 2017-10-26

Omówimy najważniejsze problemy, nie tylko prawne, związane z zagadnieniami dotyczącymi usuwania drzew, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy  ochronie przyrody z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zmian od czerwca 2017 r.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany przepisów od 2016 roku.

Warszawa, 2017-10-27

Przedstawimy nowe regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ujęciu praktycznym.

Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Warszawa, 2017-11-20 do 2017-11-21

Omówimy najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa. Uczestnicy mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

POZNAŃ, 2017-12-04 do 2017-12-05

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości i problemów pojawiających się w ostatnim czasie w związku ze zmianami przepisów w obszarze ochrony środowiska.