Array
19.02.2022

Brexit a wymiana handlowa z Wielką Brytanią. Zmiany w handlu z Wielką Brytanią w 2022 roku

Mimo że brexit stał się faktem już dwa lata temu, to niektóre jego skutki zaczynają nas dotykać dopiero teraz. Dotychczas bowiem obowiązywały różnego rodzaju okresy przejściowe. Odnosiły się one także do przepisów dotyczących obrotu handlowego między krajami Unii Europejskiej, w tym Polską, a Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią). Niektóre z tych preferencyjnych okresów dobiegły lub powoli dobiegają końca.

W 2021 roku przedsiębiorcy z Unii Europejskiej musieli dostosować się do nowych uregulowań wymiany handlowej z Wielką Brytanią po brexicie. Obejmowały one m.in. przepisy celne, eksport żywności, zasady sprzedaży towarów. Odcisnęło to piętno na polskim eksporcie.

Jakie zmiany czekają polskich przedsiębiorców w związku z handlem międzynarodowym z Wielką Brytanią w 2022 roku?

NAJNOWSZA WIEDZA NA TEMAT PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ Z WIELKĄ BRYTANIĄ
NA SZKOLENIACH:

Brexit w 2022 roku – nowe wyzwania i obowiązki w obrocie towarowym z Wielką Brytanią
SPRAWDŹ >>

Kurs celny (10 dni) – specjalista ds. celnych, agent celny.
Prawo celne, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT
SPRAWDŹ >>


Zmiany w wymianie z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2022 r.
 

 • Kontrole celne. Podlegają im wszystkie ładunki w obrocie towarowym między Unią Europejską, w tym Polską, a Wielką Brytanią.
   
 • Rejestracja w systemie GVMS. Obowiązek rejestracyjny dotyczy przewozu wszystkich towarów do Wielkiej Brytanii przez porty używające tego systemu. Bez rejestracji nie jest możliwe: przekroczenie granicy między Wielką Brytanią a Unią Europejską, wstęp na pokład promu lub pociągu wahadłowego w porcie stosującym GVMS i dokonanie odprawy celnej przewożonych towarów.
   
 • Wymóg pre-notyfikacji. Brytyjscy importerzy zobowiązani są do wcześniejszego zgłaszania ładunków z produktami roślinnymi i pochodzenia zwierzęcego. Dotyczy to: roślin i produktów roślinnych niskiego ryzyka, produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), produktów obocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs), żywności wysokiego ryzyka oraz pasz pochodzenia niezwierzęcego (HRFNAO). Do tego celu importerzy używać mają systemu IPAFFS.
   
 • Obowiązek posiadania dostępu do GB Safety & Security. Uzyskanie dostępu do systemu jest obowiązkowe dla wszystkich firm transportowych realizujących obrót z Wielką Brytanią. Zgłaszają tam między innymi: numer pojazdu, ERN lub MRN, i inne szczegóły przejazdu. Po podaniu danych system generuje numer GMR (Numer Referencyjny Przewozu Towarów). Numer ten jest niezbędny w czasie transportu. Jego okazania wymaga operator promowy lub obsługa Eurotunelu.
   
 • Wymóg dokumentów potwierdzających pochodzenie produktu.

Zmiany w wymianie z Wielką Brytanią od 1 lipca 2022 r.

 • Wymóg eksportowych świadectw zdrowia. Brytyjczycy wymagają ich obecnie w związku z eksportem z UE do Wielkiej Brytanii produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt (HRFNAO) i niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (ABPs).

Jakie zmiany są w handlu z Wielką Brytanią w 2022 roku?Przedsiębiorca z UE, także z Polski, musi dostarczyć kopię świadectwa zdrowia do partnera handlowego z Wielkiej Brytanii. Importer następnie przekazuje kopię do IPAFFS.

 • Wymóg certyfikatów fitosanitarnych. Muszą je zawierać przesyłki z roślinami i produktami pochodzenia roślinnego, czyli towary regulowane niskiego ryzyka, wwożone do Wielkiej Brytanii. Przesyłki te są kontrolowane w brytyjskich punktach kontroli granicznej. Sprawdzane są: dokumentacja, tożsamość i ewentualnie przeprowadzana kontrola fizyczna.
   
 • Obowiązek posiadania deklaracji bezpieczeństwa i ochrony (Safety and Security Declarations). Deklaracja ENS, czyli przywozowa deklaracja skrócona, nazywana jest też oświadczeniem o bezpieczeństwie i ochronie. Jest ona wymagana dla wszystkich przewozów z UE do Wielkiej Brytanii.

W sytuacji przewozu towarów w obecności kierowcy (RoRo) przewoźnik jest odpowiedzialny za złożenie deklaracji w miejscu wjazdu do kraju.

W przypadku przewozu bez obecności kierowcy operator promu jest odpowiedzialny za złożenie deklaracji w porcie wejścia. Dla portów z łączami inwentaryzacyjnymi operator promu wypełni manifest. Informacje te muszą być dostarczone przed wypłynięciem statku z portu.

 • Nakaz wwozu produktów poprzez desygnowany punkt kontroli granicznej
   
 • Zakaz eksportu niektórych produktów. Niektóre produkty pochodzenia zwierzęcego (POAO) nie mogą być eksportowane z obszaru UE do Wielkiej Brytanii. Chodzi m.in. o chłodzone lub mrożone mięso mielone drobiowe, nieklasyfikowane jaja, surowe mleko od krów pochodzących ze stad zarażonych gruźlicą.

Lipiec 2022 to nie koniec zmian dotyczących handlu z Wielką Brytanią. Od 1 września 2022 r. kontrole certyfikatów i kontrole fizyczne dotyczą wszystkich produktów z kategorii nabiału. Natomiast od 1 listopada 2022 r. – wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów złożonych i rybnych.

Czy jest cło w obrocie z Wielką Brytanią?Zasady wymiany handlowej z Wielką Brytanią po brexicie – to nie takie proste

Dopóki Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, wymiana handlowa z tym krajem była znacznie uproszczona. Przedsiębiorców obowiązywały w większości te same zasady wymiany handlowej, co przy obrocie wewnętrznym. Po brexicie przepisy te zaczęły się stopniowo komplikować. Procedury są bardziej złożone, a czas transportu towarów niejednokrotnie dłuższy. Wiele modyfikacji weszło w życie w ostatnich dwóch latach. Kolejne zmiany mają prowadzić do identycznych wymogów prawnych co do przewozu towarów po obu stronach.

W 2022 roku zaczynają obowiązywać kolejne zmiany w obrocie towarowym z Wielką Brytanią. Zasady wymiany handlowej będą jeszcze bardziej skomplikowane. Ich nieznajomość może prowadzić do sankcji karnych i strat finansowych. Jeśli chcesz odpowiednio przygotować się na nowe przepisy, zaktualizuj swoją wiedzę na szkoleniach.

Zapraszamy na szkolenia: