Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - zagadnienia praktyczne.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Prawo użytkowania wieczystego podlega w ostatnim czasie istotnym zmianom. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: PPUŻ), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo to zostało przekształcone we własność i jednocześnie wyłączono możliwości dalszego ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Ze względu na występujące problemy praktyczne, ustawodawca zdecydował się na dopracowanie powyższych regulacji oraz usunięcie wielu mankamentów. Zmiany te stanowią istotną część obszernej nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie problematyki ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów z dnia 13 czerwca 2019 r.
 • omówienie praktycznych problemów w zakresie tematyki szkolenia,
 • pomoc w rozwiązaniu praktycznych sytuacji zgłoszonych przez uczestników, związanych z zastosowaniem w/w przepisów.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy starostw powiatowych, urzędów miast i urzędów gmin (wydziały geodezji i gospodarki nieruchomościami), pracownicy jednostek i agencji rządowych zajmujący się obrotem nieruchomościami,
 • pracownicy firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych realizujący inwestycje na gruntach podlegających ustawie,
 • pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Metody szkoleniowe:

Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja z uczestnikami, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Podstawowe cele ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
   
 2. Ustawa przekształceniowa z dnia 20 lipca 2018 r. a inne przepisy przekształceniowe.
   
 3. Pozytywne i negatywne przesłanki do przekształcenia.
   
 4. Charakter prawny zaświadczenia jako dokumentu potwierdzającego przekształcenie.
   
 5. Treść zaświadczenia i tryby jego wydania.
   
 6. Sposób i tryb kwestionowania zaświadczeń.
   
 7. Rodzaje opłat przekształceniowych i sposób ich ustalania.
   
 8. Bonifikaty i zwolnienia od opłat z tytułu przekształcenia.
   
 9. Ustawa przekształceniowa a pomoc publiczna.
   
 10. Ustawa przekształceniowa a zobowiązania podatkowe (VAT, podatek od nieruchomości).
   
 11. Szczególne sytuacje związane z przekształceniem („opóźnione przekształcenie”).
   
 12. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, obecnie członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego, autor komentarza do ustawy będącej tematem szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.