Transport, spedycja, logistyka

Zapraszamy na szkolenia z zakresu transportu, spedycji, logistyki. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: warunki dostaw INCOTERMS, transport i spedycja międzynarodowa, odpowiedzialność spedytora i przewoźnika, ubezpieczenie w transporcie, zarządzanie transportem szkolenie, prawo transportowe szkolenia, umowy w transporcie międzynarodowym, reklamacje w transporcie, system SENT. Szkolenia dla transportu, szkolenia dla branży transportowej, szkolenia na temat zmian w prawie transportowym, szkolenia dla spedytorów, szkolenia z logistyki, szkolenia na temat optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorwstwie i planowania i prognozowania przepływów logistycznych.

Szkolenia dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach, za wysyłki i odbiór towaru, za reklamacje i umowy, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z firm, które objęte są systemem monitorowania SENT.

W ramach obszaru transport, spedycja, logistyka organizujemy następujące szkolenia: szkolenie System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe; szkolenie Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów; szkolenie Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach, szkolenie Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca, szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje, szkolenie Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Transport, spedycja, logistyka 9

Warunki Incoterms 2020® - najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Warszawa / lub ONLINE, 24.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 23.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 28.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 04.12.2020
Szkolenie pozwoli zapoznać się z najnowszą wersją INCOTERMS, przygotować się do jej stosowania w praktyce i dzięki temu prowadzić bezpieczną wymianę handlową.

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz - zgłoszenia SENT. Warsztaty komputerowe.

Warszawa / lub ONLINE, 25.08.2020
Warszawa / lub ONLINE, 05.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 30.11.2020
Omówimy wszystkie obowiązujące na dzień szkolenia przepisy prawa, w tym zmiany z 2019, a także wymagania od lutego 2020.

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów

Warszawa / lub ONLINE, 09.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 23.11.2020
Szkolenie pomocne w planowaniu pracy kierowców oraz w przypadku kontroli przedsiębiorcy. Omówimy aktualne regulacje prawne oraz ich znaczenie w praktyce.

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Warszawa / lub ONLINE, 17-18.09.2020
Warszawa / lub ONLINE, 26-27.11.2020
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji.

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

Warszawa / lub ONLINE, 02.10.2020
Warszawa / lub ONLINE, 09.12.2020
Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy a także przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi.

Zarządzanie transportem drogowym - przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE, 12.10.2020
Omówimy bardzo ważne zmiany dotyczące wykonywania transportu drogowego, w tym zmiany w taryfikatorze, a także m.in. nowe zasady prowadzenia postępowań przez organy kontrolne.

System śledzenia wyrobów tytoniowych Track & Trace - funkcjonowanie systemu, obowiązki przedsiębiorców, zagadnienia praktyczne.

Warszawa / lub ONLINE, 16.10.2020
Przekażemy praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z systemu Track & Trace i jego obsługi oraz trybu postępowania w trakcie przemieszczania wyrobów tytoniowych zgodnie z przepisami.

Magazyn substancji niebezpiecznych - prawidłowe magazynowanie towarów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Warszawa / lub ONLINE, 29.10.2020
Bezpieczeństwo to priorytet w magazynie, w którym składuje się substancje chemiczne, preparaty lub towary niebezpieczne. Przekażemy wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych.

Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca

Na szkoleniu zaprezentujemy podejście procesowe, które pozwala na zachowanie efektywności finansowej i poziomu obsługi.