Transport, spedycja, logistyka

Zapraszamy na szkolenia z zakresu transportu, spedycji, logistyki. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: warunki dostaw INCOTERMS, transport i spedycja międzynarodowa, odpowiedzialność spedytora i przewoźnika, ubezpieczenie w transporcie, zarządzanie transportem szkolenie, prawo transportowe szkolenia, umowy w transporcie międzynarodowym, reklamacje w transporcie, system SENT. Szkolenia dla transportu, szkolenia dla branży transportowej, szkolenia na temat zmian w prawie transportowym, szkolenia dla spedytorów, szkolenia z logistyki, szkolenia na temat optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorwstwie i planowania i prognozowania przepływów logistycznych.

Szkolenia dla logistyków i spedytorów, dla osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach, za wysyłki i odbiór towaru, za reklamacje i umowy, dla kadry kierowniczej oraz specjalistów z firm, które objęte są systemem monitorowania SENT.

W ramach obszaru transport, spedycja, logistyka organizujemy następujące szkolenia: szkolenie System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe; szkolenie Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów; szkolenie Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach, szkolenie Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca, szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje, szkolenie Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka.

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Transport, spedycja, logistyka 9

Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

Warszawa, 17.10.2019
Szkolenie pozwoli na uzupełnienie wiedzy a także przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi.

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym

Warszawa, 18.10.2019
Praktyczne warsztaty dla osób zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z obsługą transportu drogowego.

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów

Warszawa, 23.10.2019
Szkolenie pomocne w planowaniu pracy kierowców oraz w przypadku kontroli przedsiębiorcy. Omówimy aktualne regulacje prawne oraz ich znaczenie w praktyce.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Warszawa, 05-06.11.2019
Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym - w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów.

System Monitorowania Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Warszawa, 12.11.2019
Omówimy obowiązki przedsiębiorców, zasady odpowiedzialności i sposób rejestracji dla potrzeb dostępu do systemu monitorowania przewozu towarów (SENT). Powiemy o zmianach w przepisach od 2018 roku oraz omówimy nowe kary od 1.01.2019 r.

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Warszawa, 18-19.11.2019
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji.

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka

Warszawa, 18.11.2019
Omówimy przepisy i wyjaśnimy kwestie praktyczne. Szkolenie będzie pomocne przy właściwej organizacji załadunków.

Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca

Na szkoleniu zaprezentujemy podejście procesowe, które pozwala na zachowanie efektywności finansowej i poziomu obsługi.

Zarządzanie transportem drogowym, w tym najnowsze zmiany w przepisach.

Omówimy bardzo ważne zmiany dotyczące wykonywania transportu drogowego, w tym zmiany w taryfikatorze, a także m.in. nowe zasady prowadzenia postępowań przez organy kontrolne.