Szkolenia dla menedżerów

Od czerwca 2020 wracamy powoli do szkoleń stacjonarnych i jednocześnie kontynuujemy formę online. Niektóre szkolenia odbywają się wyłącznie w formie online, inne szkolenia - są w trybie łączonym, tzn. część osób w sali szkoleniowej, a część - online w czasie rzeczywistym.

Skuteczne przywództwo w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia menedżerskie obejmujące nabycie lub wzmocnienie umiejętności przez uczestników: zarządzania zespołem, motywowania siebie i podległych pracowników, prowadzenia trudnych rozmów, udzielania feedbacku, radzenia sobie z konfliktami, delegowania pracownikom zadań adekwatnych do ich wiedzy i umiejętności oraz budowania zaangażowania wśród pracowników czy z rozwoju osobistego. Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. 

Dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez JGT?

Wybierając szkolenia i kursy prowadzone przez specjalistów J.G.Training zwiększą Państwo efektywność swojej codziennej pracy lidera w oparciu o merytoryczną wiedzę i konkretne techniki i wykorzystanie narzędzi, które prezentujemy w trakcie warsztatów.

W ramach kształtowania kompetencji menedżerskich proponujemy szkolenia biznesowe jedno o dwudniowe z zakresu: delegowanie zadań, motywowanie pracowników, wzmacnianie motywacji własnej, radzenie sobie w trudnych sytuacjach zmiany i konfliktu, budowanie zaangażowania pracowników, udzielanie informacji zwrotnej pracownikom, prowadzenie rozmów rozwojowych oraz budowanie autorytetu menedżera. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Program szkoleń został przygotowany przez trener z uwględnieniem interaktywnych metod szkoleniowych jak scenki, ćwiczenia, gry, odgrywanie ról, mini wykłady. 

Organizujemy również szkolenia zamknięte!

Nasze nowe szkolenia managerskie i szkolenia dla osób zarządzających zespołami realizujemy również jako szkolenie zamknięte, szkolenie wewnętrzne, szkolenie in company. Nasze szkolenia w Warszawie i innych miastach sprawią, że Twoja efektywność osobista i kompetencje w miejscu prac wzrosną - już dziś sprawdź naszą ofertę zapisz się na nasze szkolenie menedżerskie!

Czytaj więcej
Zwiń
Szkolenia dla menedżerów 23

Manager w dobie kryzysu

Warszawa / lub ONLINE, 30.06.2020
Szkolenie przeznaczone dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w kluczowych obszarach.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR I: Start menedżera, czyli budowanie autorytetu w praktyce

WEBINAR, 04.08.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności zarządzania zespołem poprzez budowanie autorytetu zarówno w warunkach tradycyjnych spotkań jak i w czasie pracy zdalnej.

PAKIET 4 WEBINARÓW - ROZWÓJ MENEDŻERA

WEBINARY (PAKIET), 04-07.08.2020
Przygotowaliśmy pakiet webinarów dla menedżerów dotyczących takich obszarów jak: budowanie autorytetu, wyznaczania celów zespołowych, udzielania informacji zwrotnej, budowania zespołu w oparciu o różny typ osobowości.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR II: Wyznaczanie celów i monitorowanie - jak skutecznie delegować zadania

WEBINAR, 05.08.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności delegowania zadań, wyznaczania celów poszczególnym pracownikom oraz całym zespołom.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR III: Udzielanie informacji zwrotnej - jak skutecznie przekazywać informacje

WEBINAR, 06.08.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności udzielania informacji zwrotnej oraz motywowania pracowników w trudnych lub przełomowych momentach.

ROZWÓJ MENEDŻERA, WEBINAR IV: Budowanie zespołu i współpraca z ludźmi o różnych osobowościach

WEBINAR, 07.08.2020
Webinar pomoże w zdobyciu umiejętności budowania zespołu w oparciu o mocne i słabe strony poszczególnych członków

Start menedżera - jak budować i wzmacniać autorytet lidera

Warszawa, 11.08.2020
Warszawa, 20.10.2020
Szkolenie wzmocni umiejętność budowania autorytetu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio po awansie na stanowisko kierownicze.

Motywowanie indywidualne i zespołowe – warsztat dla menedżerów

Wrocław, 19-20.08.2020
Jak poznać źródła motywacji pracowników, jakie zastosować metody motywowania oraz jakie wybrać narzędzia.

Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów

Warszawa, 01-02.09.2020
Jak budować autorytet w atmosferze wzajemnego zaufania oraz motywować zespół do działania w duchu współpracy.

Jak być liderem dla siebie i innych - warsztaty skutecznego przywództwa

Warszawa, 07-08.09.2020
Warsztaty dla osób zarządzających zespołami. Szkolenie pomoże w zbudowaniu i umocnieniu spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

Warszawa, 09-10.09.2020
Uczestnicy poznają narzędzia wspierające rozmowy coachingowe oraz przećwiczą prowadzenie takich rozmów. Szkolenie pozwoli na uświadomienie roli menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracownika.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa, 10.09.2020
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Warszawa, 14.09.2020
Szkolenie pomoże rozwinąć umiejętność udzielania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny, motywujący i przynoszący korzyści pracownikowi i zespołowi.

Zarządzanie zespołem - warsztaty doskonalenia umiejętności menedżerskich

Warszawa, 21-22.09.2020
Jak budować autorytet, skutecznie delegować zadania oraz motywować zespół do działania w duchu współpracy.

Relacje w zespole – interaktywny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych

Warszawa, 06.10.2020
Szkolenie umożliwiające wzmocnienie relacji w zespole i zrozumienie złożoności funkcjonowania grupy. Poprawia jakość relacji i zwiększa efektywność zespołu.

Personal branding - budowanie marki osobistej menedżera

Warszawa, 21.10.2020
Szkolenie dla osób zainteresowanych zagadnieniem budowania własnej marki i kształtowania wizerunku eksperta z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (w tym social mediów).

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań

Warszawa, 21.10.2020
Udział w warsztatach pomoże odkryć w sobie kreatywny potencjał i nabyć odwagę, by ten potencjał wykorzystać i tworzyć nowe atrakcyjne rozwiązania jak produkty, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji.

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników

Warszawa, 23-24.11.2020
Szkolenie pozwoli na wzmocnienie umiejętności menedżerów w zakresie budowania zaangażowania pracowników, aby byli bardziej efektywni.

Zarządzanie ludźmi w zmianie

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie ukierunkowane jest na poznanie mechanizmów społecznych i ludzkich związanych z reakcją na zmiany, dedykowane kierownikom / menedżerom oraz liderom projektów.

Zarządzanie kulturą organizacyjną

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Celem szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej w organizacji w kontekście budowania pozycji na rynku. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady kształtowania silnie zarysowanej kultury i odniosą poznane aspekty do własnej rzeczywistości.

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji strategicznego myślenia oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding).

Od perfekcjonistki do profesjonalistki - czyli kobieta w „męskim biznesie”

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska, coraz więcej kobiet to poważane ekspertki, coraz więcej kobiet wyraźnie wpływa na kształt tego świata zmieniając go na lepsze a mimo to, nadal w nas kobietach tkwi niepewność.

Akademia Sprzedaży - cykl szkoleń dla handlowców

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie dedykowane handlowcom. Akademia, podzielona jest na moduły, które mogą stanowić odrębny element szkolenia, w zależności od potrzeby doskonalenia konkretnych umiejętności sprzedażowych.