Szkolenia dla menedżerów

Najbliższe zaplanowane szkolenia odbywają się w trybie online. Wszystkie późniejsze szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, również będziemy realizować w ustalonych terminach, w trybie online, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

Skuteczne przywództwo w firmie to jedno z największych wyzwań współczesnych organizacji. Rozumiejąc potrzebę rozwoju menedżerów przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia menedżerskie obejmujące nabycie lub wzmocnienie umiejętności przez uczestników: zarządzania zespołem, motywowania siebie i podległych pracowników, prowadzenia trudnych rozmów, udzielania feedbacku, radzenia sobie z konfliktami, delegowania pracownikom zadań adekwatnych do ich wiedzy i umiejętności oraz budowania zaangażowania wśród pracowników czy z rozwoju osobistego. Wszystkie te umiejętności są istotne podczas codziennej pracy menedżera. 

Dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez JGT?

Wybierając szkolenia i kursy prowadzone przez specjalistów J.G.Training zwiększą Państwo efektywność swojej codziennej pracy lidera w oparciu o merytoryczną wiedzę i konkretne techniki i wykorzystanie narzędzi, które prezentujemy w trakcie warsztatów.

W ramach kształtowania kompetencji menedżerskich proponujemy szkolenia biznesowe jedno o dwudniowe z zakresu: delegowanie zadań, motywowanie pracowników, wzmacnianie motywacji własnej, radzenie sobie w trudnych sytuacjach zmiany i konfliktu, budowanie zaangażowania pracowników, udzielanie informacji zwrotnej pracownikom, prowadzenie rozmów rozwojowych oraz budowanie autorytetu menedżera. Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowszą wiedzę dotyczącą przywództwa. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Program szkoleń został przygotowany przez trener z uwględnieniem interaktywnych metod szkoleniowych jak scenki, ćwiczenia, gry, odgrywanie ról, mini wykłady. 

Organizujemy również szkolenia zamknięte!

Nasze nowe szkolenia managerskie i szkolenia dla osób zarządzających zespołami realizujemy również jako szkolenie zamknięte, szkolenie wewnętrzne, szkolenie in company. Nasze szkolenia w Warszawie i innych miastach sprawią, że Twoja efektywność osobista i kompetencje w miejscu prac wzrosną - już dziś sprawdź naszą ofertę zapisz się na nasze szkolenie menedżerskie!

Czytaj więcej
Zwiń
Szkolenia dla menedżerów 15

Start menedżera - jak budować i wzmacniać autorytet lidera

SZKOLENIE ONLINE, 22.04.2020
Warszawa, 04.06.2020
Warszawa, 06.08.2020
Warszawa, 20.10.2020
Szkolenie wzmocni umiejętność budowania autorytetu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio po awansie na stanowisko kierownicze.

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój handlowca – warsztat dla menedżerów

Warszawa, 19-20.05.2020
Warszawa, 09-10.09.2020
Uczestnicy poznają narzędzia wspierające rozmowy coachingowe oraz przećwiczą prowadzenie takich rozmów. Szkolenie pozwoli na uświadomienie roli menedżera w procesie rozwoju kompetencji pracownika.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Warszawa, 27.05.2020
Warszawa, 10.09.2020
Jak przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, jak rozróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych oraz jak dbać o swoje środowisko pracy.

Zarządzanie zespołem - warsztaty doskonalenia umiejętności menedżerskich

Warszawa, 02-03.06.2020
Warszawa, 21-22.09.2020
Jak budować autorytet, skutecznie delegować zadania oraz motywować zespół do działania w duchu współpracy.

Budowanie zaangażowania pracowników – jak wykorzystać w pełni potencjał pracowników

Warszawa, 03-04.06.2020
Warszawa, 23-24.11.2020
Szkolenie pozwoli na wzmocnienie umiejętności menedżerów w zakresie budowania zaangażowania pracowników, aby byli bardziej efektywni.

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań

Warszawa, 04.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
Udział w warsztatach pomoże odkryć w sobie kreatywny potencjał i nabyć odwagę, by ten potencjał wykorzystać i tworzyć nowe atrakcyjne rozwiązania jak produkty, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji.

Jak być liderem dla siebie i innych - warsztaty skutecznego przywództwa

Warszawa, 04-05.06.2020
Warszawa, 07-08.09.2020
Warsztaty dla osób zarządzających zespołami. Szkolenie pomoże w zbudowaniu i umocnieniu spójnego wizerunku lidera, eksperta i profesjonalisty.

Relacje w zespole – interaktywny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych

Warszawa, 04.06.2020
Warszawa, 06.10.2020
Szkolenie umożliwiające wzmocnienie relacji w zespole i zrozumienie złożoności funkcjonowania grupy. Poprawia jakość relacji i zwiększa efektywność zespołu.

Personal branding - budowanie marki osobistej menedżera

Warszawa, 09.06.2020
Warszawa, 21.10.2020
Szkolenie dla osób zainteresowanych zagadnieniem budowania własnej marki i kształtowania wizerunku eksperta z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji (w tym social mediów).

Delegowanie zadań i egzekwowanie – warsztat dla menedżerów

Wrocław, 15-16.06.2020
Warszawa, 01-02.09.2020
Jak budować autorytet w atmosferze wzajemnego zaufania oraz motywować zespół do działania w duchu współpracy.

FEEDBACK, A MOŻE FEEDFORWARD – informacja zwrotna jako narzędzie menedżera

Warszawa, 16.06.2020
Warszawa, 14.09.2020
Szkolenie pomoże rozwinąć umiejętność udzielania informacji zwrotnej w sposób konstruktywny, motywujący i przynoszący korzyści pracownikowi i zespołowi.

Motywowanie indywidualne i zespołowe – warsztat dla menedżerów

Wrocław, 19-20.08.2020
Jak poznać źródła motywacji pracowników, jakie zastosować metody motywowania oraz jakie wybrać narzędzia.

Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Szkolenie będzie koncentrować się na rozwijaniu kompetencji strategicznego myślenia oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania wizerunku pracodawcy (tworzenie oraz egzekucja strategii employer branding).

Od perfekcjonistki do profesjonalistki - czyli kobieta w „męskim biznesie”

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska, coraz więcej kobiet to poważane ekspertki, coraz więcej kobiet wyraźnie wpływa na kształt tego świata zmieniając go na lepsze a mimo to, nadal w nas kobietach tkwi niepewność.

Zarządzanie kulturą organizacyjną

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Celem szkolenia jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej w organizacji w kontekście budowania pozycji na rynku. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady kształtowania silnie zarysowanej kultury i odniosą poznane aspekty do własnej rzeczywistości.