Prawo wodne

Zapraszamy na szkolenia z Prawa wodnego. Tematyka szkoleń: Nowa ustawa Prawo wodne z 2017 roku, gospodarka wodno-ściekowa po zmianach ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne po zmianie ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne po zmianie ustawy Prawo wodne, Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko.

Szkolenia otwarte realizujemy w Warszawie. Szkolenia otwarte - na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo wodne 5

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Warszawa, 25-26.11.2019
Szkolenie poświęcone jest ocenie oddziaływania na środowisko w świetle zmian, jakie wprowadza w niej nowe prawo wodne.

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa, 28-29.11.2019
Przedstawimy i omówimy przepisy ustawy, w tym nowelizację z września 2019, która wprowadzi znaczące zmiany w Prawie wodnym.

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Warszawa, 05.12.2019
Przedstawimy zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście zgód wodnoprawnych. W trakcie szkolenia analiza przypadków i konsultacje z trenerem.

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego, w tym z nowelizacji z 11 września 2019r.

Warszawa, 06.12.2019
W dniu 14 października 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą m.in. postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych. Podczas szkolenia zostaną one szczegółowo omówione.

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Warszawa, 22-23.01.2020
Omówimy pozwolenia wodnoprawne, w ujęciu praktycznym. Pokażemy, w jaki sposób przygotować operat wodnoprawny.