Prawo wodne

Zapraszamy na szkolenia z Prawa wodnego. Tematyka szkoleń: Nowa ustawa Prawo wodne z 2017 roku, gospodarka wodno-ściekowa po zmianach ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne po zmianie ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne po zmianie ustawy Prawo wodne, Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko.

Szkolenia otwarte realizujemy w Warszawie. Szkolenia otwarte - na terenie całego kraju.

Czytaj więcej
Zwiń
Prawo wodne 6
Opłaty za usługi wodne i inne zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego oraz nowelizacji z 20.07.2018 r. Warszawa, 22.11.2018
Przybliżymy najważniejsze zmiany wynikające z reformy Prawa wodnego, a także praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów. Co nowe przepisy oznaczają dla zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli parkingów oraz innych gruntów?
Gospodarka wodno-ściekowa w nowych uwarunkowaniach prawnych, w tym zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelą z 20.07.2018 r. Warszawa, 23.11.2018
Przedstawimy zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne. Omówimy m.in. zmiany w zakresie pozwoleń wodnoprawnych a także zmiany we właściwościach organów.
Nowe prawo wodne – regulacje organizacyjne i prawne, w tym zmiany z dnia 20.07.2018 r. Warszawa, 06-07.12.2018
Przedstawimy i omówimy zmiany w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017, która weszła w życie 01.01.2018 roku.
Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego Warszawa, 10-11.12.2018
Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko.
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty Warszawa, 11.12.2018
Praktyczne szkolenie podsumowujące najnowsze Przepisy prawa wodnego. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych.
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko Celem szkolenia jest poznanie zmian, jakie wprowadza nowe Prawo wodne do procesu przygotowania inwestycji w świetle wymagań procedury oceny oddziaływania na środowisko.